Dags att köpa Brasilien – fond?

Fick ett pressmeddelande från OIV (Office International de la Vigne et du Vin) rörande det senaste skördeutfallet (med mera) på Södra halvklotet. Det visar sig att, i motsats till vad nog många förutspått, volymerna generellt minskat i år. Totalt för odlingarna på södra klotet – de motsvarar ungefär 11, 3 % av världens vinodlingar – har den skördade volymen preliminärt minskat med 6 %, från ca 53 miljoner hl till 50 miljoner hl. Störst är minskningen i Australien (- 11,5 %).

Samtidigt som volymerna minskat, har den inhemska konsumtionen gått ner i flera av länderna. Däremot har exporten fortsatt öka (+ 3, 16 % 2008). Den brasilianska exporten tredubblades från 2007 till 2008.

Störst i Syd är Argentina med 227 000 ha (motsvarar närmare 3 % av världens vinareal). Sedan följer Chile (198 000 ha), Australien (173 000 ha), Sydafrika (132 000 ha) och Brasilien (97 000 ha).

Sett till produktionen av vin, kan man konstatera att medan till exempel Australien arbetar med relativt höga uttag, arbetar Chile med relativt sett lägre. Störst är återigen Argentina med en årsproduktion på närmare 14 miljoner hl (5, 40 % av världsproduktionen), följt av Australien 11 miljoner hl, Sydafrika 9, 5 miljoner hl, Chile 8,8 miljoner hl och Brasilien 3,4 miljoner hl.

Hur utfallet kommer att bli på norra halvklotet återstår, förstås, att se. När jag var i Kalifornien förra veckan, spådde odlarna en mycket stor volym i år. Detta p g a av riklig nederbörd i vintras och under våren – alla underjordiska lager är fulla – och att förra året gav en liten skörd (vinrankan försöker alltid balansera ett snålt år med ett rikt och vice versa). Även i södra Europa har vattenlagren fyllts på rejält i år. Samtidigt har t ex Bordeaux drabbats av hagel, vilket medför minskade volymer. På det hela taget ser det i dagsläget dock ut att bli en ganska stor skörd i Nord 2009.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *