Plikt, förkovran, Gustibus & ELO

På tal om förkovran och vår skyldighet att dela med oss av vår kunskap. Var, som det är HR:en bekant, häromveckan i Stockholm och talade om ”Tillsatser i vin”. Ägnar dagarna som idag och imorgon är åt att gästföreläsa på Gustibus sommelierutbildning i Malmö respektive Göteborg. Egentligen behövs jag inte där, men det har förstås sitt värdeELO Eldorado att få tala direkt med en vinmakare på det egna modersmålet och själv är jag mycket nöjd med att få vara med på ett hörn för trots att jag inte behövs egentligen vill jag gärna vara med och bidra till att alla som vill lära sig mer om vin får och kan göra det. Vi som kommit lite högre på kunskapsstegen har alltid ett stort ansvar att se till så att proselyterna, oavsett vilken nivå de befinner sig på, hamnar på rätt köl i vinvärlden. Kort sagt har vi redan nog av komplexfyllda petimätrar som fått för sig att vinet finns där för att de ska kunna förhäva sig och inte för att vi andra ska ha kul. ELO.

5 svar på ”Plikt, förkovran, Gustibus & ELO

  1. Med risk för att jag förhäver mig, men är inte detta en av de bättre ELO-skivorna innan det bara blev för mycket?

  2. Det finns lågmälda och hårt arbetande vinmakare som låter sitt/sina vin/viner ”tala”. Det finns maktmänniskor som genom sin ”röst” försöker övertyga andra om sina förtjänster (genom att lova något för att få behålla sin makt/position etc.). Jag föredrar den förstnämnda vars ärlighet ganska lätt kan kontrolleras i (glaset) i motsats till den senare som nästan alltid skapar en ”air” av ”viktighet” m.m. som egentligen bara är ”tom” som t.ex. ”slagdängan” ”ekonomisk tillväxt” är viktig (hot för att få fortsätta ett utbildnings/ekonomi/politiksystem som suger ut allt och alla från olika håll och kanske i längden inte ”hållbart”). Exempel: Politikern/ekonomen m.fl. talar om ”Föryngringsyta” (kalhygge). – Trä är en viktig produkt för vårt lands ”välstånd” – har du/ni frågat ”träden” säger jag? En Zenbuddistisk munk skulle göra det när han tillverkar möbler (kan ”se” vibrationsskillnader” mellan trädstammarna)! Så sig mig; Vad är att förkovra sig, vad är ”kunskap”?? I ordet finns svaret; Kunskap är INTE lärande det är ”Att kunna skapa” (vara kreativ m.m.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *