Vår skyldighet att vara vettiga & Kronans Kachaner

Vi har alla en skyldighet att dela med oss av vårt kunnande. Och vi har alla en skyldighet att aldrig sluta förkovra oss. Den som slutar informera sig faller förr eller senare i dumhetens fälla och kan inte längre med full trovärdighet hävda att den har koll på vare sig det ena eller det andra, vilket alltför ofta leder till felbeslut som drabbar både individen själv och, värre, andra. Det kan handla om något så banalt som att köpa ett omoraliskt vin eller att ställa sig bakom Ryssland när landet bryter mot internationell lag eller när det förföljer människor för deras sexuella läggning. I värsta fall snärjs den som slutar informera sig i ränksmidande, onda viljors av komplex och hat drivna kamp för ett annat slags samhälle – ett samhälle som den fritt tänkande individen snart genomskådar, men som kan hålla den av egen vilja icke-seende medborgaren fången även då kampen för länge sedan passerat anständighetens gränser och skrivit in sig i historien som hatets tyranni. Kronans Kachaner. Kronans Kachaner.

7 svar på ”Vår skyldighet att vara vettiga & Kronans Kachaner

  1. Ta för vana att lägga dig varje kväll
    lite klokare än du var när du steg upp på morgonen.

  2. Vi behöver känna passion och ”driv”, viktiga kreativa inslag som gör att ”själen” växer. Att göra som vi gör nu, ”dribbla” kring det mentala (rätt, fel, bra, dåligt osv.) genom att vara ”konsumenter” till alla maktmänniskor som VILL att vi ska fokusera på deras agendor försvagar vår styrka att ge respons till andra på ett humant sätt. Vi blir mao. mer likt uttröttade ”myror” som marcherar till höger och vänster när vi hela tiden bryr oss om vad som händer bortanför det påverkbara! ”Gräv där du står” (och drick vin av hög kvalitet)!

  3. Eller ”klassisk” ”triangulering” (”motor” för mänsklig existens); ”Tanke, känsla (kärlek), handling, eller som en av världens främsta psykoterapeuter Norberto Keppe sa en gång; – ”Det är bättre att diska väl än att starta en dålig psykoterapi”. Egen tolkning; Att bara tänka räcker inte. Vi bör känna i ”hjärtat” och sätta oss i handling för att ”bli” (utveckla oss till att bli ”större” och mer fulländade). Tack för en intressant not/tråd.

    • Vi bör alltså vara stadda i rörelse och inte som så vanligt är stadda i statisk rörelse ( det sistnämnda titeln på min andra roman och syftande på rörelse utan verklig handling och framåtskridande)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *