Förbud mot fåraherdar!

När fåraherden slog sig ner på granntomten med sina 200 får och nio hundar var det, ärligt!, urgulligt. Visst, hundarna skällde om natten och fåren bräkte och luktade både det ena och det andra men på det hela taget var det pastoralt – även om nu inte våra hundar kanske höll med om just den saken. Således var jag inte så lite godmodig när jag stegade bort till herden för att få lite medhåll om att så där kunde det ju inte vara med tanke på att han lämnat flocken vind för våg dagen innan varför denna invaderat vår trädgård och ätit upp alla buskar och länsat gräsmattan på allt grönt. Att det tog er utsände i de försåtliga fårhjordarnas oberäkneliga värld en timme att jaga får och hundar på flykten tarvade också viss medömkan.Fårskock

Hade nu Hustrun, som är en mästare på att skälla ut folk på franska, varit hemma hade nog herden fått sig ett och annat till livs, men nu stod jag där med mitt godmodiga leende och ett ”Fina får ni har där, min herre, och duktiga hundar, fast igår när ni inte var här åt de upp vår trädgård och…”. Alltså, det där är en stil som inte går hem härnere, särskilt om den frambringas med ett leende som kan uppfattas som vänligt, rent av inställsamt, och en konstig accent som skvallrar om att talaren inte är från Provence, eller Frankrike, sannolikt inte ens Paris. Mycket riktigt gick herden omedelbart till attack med sista tyngsta argument ”Det här är Provence! Och jag gör som jag vill i Provence!”. ”Men, min herre, vår trädgård är vår, även om den ligger i ert Provence…”. ”Helvete heller!, Provence är Provence, vi flyttar får som vi vill här. Fatta det!”Fårskock

I ett sådant här läge kan man köra en armbåge i näsroten på den som huvudlöst gormar eller långsamt avlägsna sig medan man ser den huvudlösa kroppen i ögonen, eller i alla fall där ögonen skulle ha suttit om kroppen haft ett huvud, och talar lugnande och, så snart tillfälle gives, kräver förbud mot fåraherdar och det gör vi nu: vinifierat kräver ett omedelbart förbud mot fåraherdar!Brescou mat

Avslutar med lite musik och ett tips på bra vin till lammkorv: Domaine de Brescou ”Carisma”, nr 70921, 89 sek.

Vinets vett & etikett

Med anledning av det nya kravet på att det ska stå ”Innehåller sulfiter” på svenska på vin som säljs i Sverige seglar än en gång frågan upp om vad som egentligen bör stå på en vinetikett. Kanske vore det bästa om Livsmedelsverket (SLV), Socialstyrelsen och/eller Systembolaget tog på sig att genomföra upplysningskampanjer med jämna mellanrum. På sociala medier, och via tidningsannonser, TV-reklam och ”annonser på stan”. Då finge större delen av sanningen och innehållet plats och allt bleve tämligen korrekt. Kanske skulle då en upplysningsannons se ut så här:

”Viktigt om våra viner!

Bästa vinkonsument,

vi vill på detta sätt göra Dig uppmärksam på att vin är livsfarligt. Det innehåller mer eller mindre alkohol. Ett gift som Du kan bli beroende av och i värsta fall dö av, till exempel om Du dricker sådana mängder så snabbt att Du drabbas av alkoholförgiftning. Du kan också falla i sömn och sätta Dina egna spyor i halsen så Du kvävs.

Vin innehåller också vanligtvis diverse naturliga ämnen som den kan reagera på som är allergisk, astmatiker, migränbenägen, diabetiker eller dras med något annat otyg som faller inom ramarna för denna varning men är alltför omfattande för att här återges i detalj. Framförallt tänker vi då på svavel, som kan få luftrören att dra ihop sig på astmatiker. Den som är migränbenägen kan även vid måttfullt intag reagera på histamin i rödvin. Till exempel. Vi måste också varna för att även den som på intet vis dras med något av det nyss nämnda kan råka ut för så kallad bakfylla – huvudvärk, illamående, törst, olustkänsla, saltsug och trötthet dagen efter det ohemula alkoholintaget – om den dricker vårdslöst.

Särskilt måste betonas att den som dricker slarvigt kan tillfälligt fördummas av alkoholen och bli såväl våldsam som gråtfärdig, nonsenslallande, otydlig i talet och vän med alla samtidigt som hen kan komma att uppfattas som just dum.

Medan faran med vad ett legalt vin kan innehålla utöver det ovan sagda är kraftigt överdriven kan olagligt behandlade viner innehålla saker som färg- och smakämnen. Något som den som är känslig för sådana ämnen måste se upp med. Notera att färgämnen och annat fuffens i princip endast förekommer i massproducerade, enklare viner emedan bättre viner, gjorda på väl odlade och därmed dyrare druvor, inte behöver sådana tillsatser.

Många tror att allt vin som säljs i Sverige avsmakas, kontrolleras och testas fullt ut i laboratorium. Vi vill understryka att så inte är fallet. Vissa ämnen analyseras aldrig eller mycket sällan och det är bara vissa viner som genomgår en någorlunda fullständig kontroll. Att genomföra fullgoda kontroller skulle bli mycket dyrt och sannolikt förstöra den goda affären och som vi är övertygade om att alla skattebetalare föredrar att få tillbaka lite på vininköpen fokuserar vi på den biten. Det är också därför vi säljer så mycket av de populära billighetsvinerna. Vi vet att de inte är så hälsosamt producerade och att både en och annan människa råkar illa ut på vägen och att naturen inte alltid hanteras så väl, inte ens då vi talar eko och reko/fair trade, men det anser vi väger lätt mot att den okunniga alternativt hänsynslösa och framförallt betalande och återköpande konsumenten får det den vill ha.

Tänk för övrigt på hur det skulle se ut om vi analyserade färg- och smakämnen och ochratoxin i de billigaste vinerna, eko som konventionella, eller om vi krävde att sockerinnehållet skulle sättas ut på förpackningen? Det vore just snyggt! Samtidigt vill vi visa att vi tar ansvar och därför inför vi nu en regel som säger att det på etiketten för vin som säljs i Sverige ska stå ’Innehåller sulfiter’. På svenska som alla förstår. Och kom ihåg: vi finns här för Dig!”

The End.

Vår skyldighet att vara vettiga & Kronans Kachaner

Vi har alla en skyldighet att dela med oss av vårt kunnande. Och vi har alla en skyldighet att aldrig sluta förkovra oss. Den som slutar informera sig faller förr eller senare i dumhetens fälla och kan inte längre med full trovärdighet hävda att den har koll på vare sig det ena eller det andra, vilket alltför ofta leder till felbeslut som drabbar både individen själv och, värre, andra. Det kan handla om något så banalt som att köpa ett omoraliskt vin eller att ställa sig bakom Ryssland när landet bryter mot internationell lag eller när det förföljer människor för deras sexuella läggning. I värsta fall snärjs den som slutar informera sig i ränksmidande, onda viljors av komplex och hat drivna kamp för ett annat slags samhälle – ett samhälle som den fritt tänkande individen snart genomskådar, men som kan hålla den av egen vilja icke-seende medborgaren fången även då kampen för länge sedan passerat anständighetens gränser och skrivit in sig i historien som hatets tyranni. Kronans Kachaner. Kronans Kachaner.