Zika, pyriproxyfen & mikrocefali

I ett slag har en sedan länge och på olika håll känd mygga och ett känt virus blivit syndabock för ett utbrott av mikrocefali i ett enda land, Brasilien. Samtidigt är det väldigt tyst om det tillväxthämmande bekämpningsmedel som används mot den smittspridande myggan. I just Brasilien.Pyriproxyfen

Det finns ett antal Aedes-myggor av vilka kanske Aedes aegypti är den mest kända. Det de har gemensamt är att de sprider sjukdomar som dengue-feber, zika-viruset och gula febern. Som andra myggor frodas de där det finns stillastående vatten. I septitankar, gamla bildäck, lugna dammar, vattentunnor.

Dengue-febern är känd sedan sekler och anses ha blivit ett världsomfattande problem under förra seklets andra hälft. Hur den yttrar sig varierar men vanligtvis är den inte farlig förutsatt att den smittade får relevant vård. Sjukdomen zika yttrar sig på ett likartat vis. Zika-viruset identifierades redan 1947. Då i apor i Uganda. Några år senare i människor i Uganda och Tanzania. Sedan dess har den påträffats på olika håll i världen.

Vid utbrott av dengue och zika i franska Polynesien och Brasilien efter 2013 har man kunnat konstatera en ökning av Guillain-Barrés syndrom (nervpåverkan, märks till exempel genom känslobortfall) och det är också först nu som man i Brasilien menar sig se en eventuell koppling mellan zika-viruset och mikrocefali.

Mikrocefali innebär att barnet inte utvecklas som det ska och är vanligtvis ärftligt betingad men kan enligt Socialstyrelsen ha andra orsaker som att fostret utsatts för ”alkohol eller andra hjärnskadande kemiska ämnen”.

Det är alltså först de senaste två-tre åren det sedan länge kända zika-viruset satts samman med mikrocefali. Samtidigt sammanfaller det med att man inte minst i Brasilien börjat bekämpa myggorna med pyriproxyfen. Ett medel som bland annat tillsatts vattentäkter i landet. Det sista är – i låga doser – godkänt av WHO. Och nu börjar det bli lite komplicerat att reda ut saker och ting.PyriproxyfenMedlet pyriproxyfen säljs som så många andra bekämpningsmedel under flera namn och med lätt förändrade formler. I grunden handlar det om samma gift och det fungerar på samma vis. Pyriproxyfen är även känt som Nylar och Cyclio. Till exempel. Och medan varumärket SumiLarv i sin reklam pekar just på att det går att tillsätta dricksvatten varnar Nylar för ”spridning i miljön” och påpekar att medlet är så giftigt att den som hanterar det varken får äta, dricka eller röka under arbetet. Det sägs också att medlet är synnerligen giftigt för vattenlevande djur och att dess effekter kan vara långvariga.

Återigen, koncentrationerna av giftet kan variera liksom de individuella varumärkenas sammansättning men det är i grunden samma tillväxthämmande gift.

I spåren av den hysteri som nu utbrutit sprutas det myggbekämpningsmedel som aldrig förr i Brasilien. Men är det verkligen rätt väg att gå om det är mikrocefali som är problemet? Det verkar som att det den som ska till OS i sommar framförallt ska oroa sig för inte är myggorna utan kranvattnet.

vinifierats matkasse snart här!

Nu är det dags: vi lanserar vinfierats matkasse! Eller, vi går ut med en marknadsundersökning som på djupet kommer undersöka om det finns ett behov av ännu en matkasse. Övertygade om att så rent generellt är fallet tar vi ändå det säkra före det osäkra och skapar ett nytt och befriande kassekoncept, ett där vi befriar konsumenten från rysliga rotfukter, gredelina grönsaker, fula frukter, konstiga köttbitar och felfiléad fisk. Istället levererar vi Enkelhet. Ärlighet.King Crimson In the wake of PoseidonSåledes kan en typisk matkasse från vinifierat innehålla sju påsar tortellini, en för varje veckodag, färdig att, sedan tortellinin tagits ut ur påsen (som sedan den tömts kastats i soporna), slängas i kokande vatten varuti den ska svälla några minuter varefter det hela är färdigt! (Ja, lite mer tricks är det förstås med att separera tortellinin från vattnet, men för detta kommer enkla instruktioner finnas med – kort sagt har vi tänkt på allt.) Vi rekommenderar, förhoppningsvis i likhet med Socialstyrelsen, en påse tortellini om dagen, och det är upp till konsumenten att variera genom att servera den till frukost, lunch eller middag, eller kanske som ett mellanmål eller ett spännande och oväntat inslag på kakfatet till elvakaffet.King Crimson In the wake of Poseidon

Livet är nu inte bara påstortellini och klackarna i taket. Därför kommer varje kasse också innehålla sju olika Knorr-soppor. Färdiga att hälla i en kastrull och värma på en för ändamålet avsedd spis. (Exakt hur detta går till framgår av tydliga och lättförståeliga instruktioner i kassen) Sopporna kan i likhet med påstortellinin serveras till frukost, lunch eller middag – dock ej på kakfatet vid elvakaffet, däremot kan man tänka sig att hälla lite Knorr-soppa i en äggkopp, tillsätta rikligt med socker och servera den som dessert. Imodium kommer ingå för den som har svårt att i längden gå på Knorr.Socialstyrelsen loggaVidare kommer kassen innehålla sju Skogaholmslimpor, en per dag, att servera till frukost, lunch, middag, mellanmål och då andan faller på. Prickig korv och någon form av ister att breda på limpan medföljer också. Dryck kommer inte att ingå, där rekommenderar vinfierat kranvatten, som vid behov kan kokas för att lättare extrahera de sju gånger hushållets medlemmar tepåsar som ingår i kassen.King Crimson In the wake of PoseidonJa, konceptet är lysande. Detta har även aktörer som Findus och Felix insett varför de just nu påstås jaga er utsände i de kommersiella kassarnas komprimerade korridorer. vinifierats kasse snart i ett trapphus nära dig!

Musik!

Vinets vett & etikett

Med anledning av det nya kravet på att det ska stå ”Innehåller sulfiter” på svenska på vin som säljs i Sverige seglar än en gång frågan upp om vad som egentligen bör stå på en vinetikett. Kanske vore det bästa om Livsmedelsverket (SLV), Socialstyrelsen och/eller Systembolaget tog på sig att genomföra upplysningskampanjer med jämna mellanrum. På sociala medier, och via tidningsannonser, TV-reklam och ”annonser på stan”. Då finge större delen av sanningen och innehållet plats och allt bleve tämligen korrekt. Kanske skulle då en upplysningsannons se ut så här:

”Viktigt om våra viner!

Bästa vinkonsument,

vi vill på detta sätt göra Dig uppmärksam på att vin är livsfarligt. Det innehåller mer eller mindre alkohol. Ett gift som Du kan bli beroende av och i värsta fall dö av, till exempel om Du dricker sådana mängder så snabbt att Du drabbas av alkoholförgiftning. Du kan också falla i sömn och sätta Dina egna spyor i halsen så Du kvävs.

Vin innehåller också vanligtvis diverse naturliga ämnen som den kan reagera på som är allergisk, astmatiker, migränbenägen, diabetiker eller dras med något annat otyg som faller inom ramarna för denna varning men är alltför omfattande för att här återges i detalj. Framförallt tänker vi då på svavel, som kan få luftrören att dra ihop sig på astmatiker. Den som är migränbenägen kan även vid måttfullt intag reagera på histamin i rödvin. Till exempel. Vi måste också varna för att även den som på intet vis dras med något av det nyss nämnda kan råka ut för så kallad bakfylla – huvudvärk, illamående, törst, olustkänsla, saltsug och trötthet dagen efter det ohemula alkoholintaget – om den dricker vårdslöst.

Särskilt måste betonas att den som dricker slarvigt kan tillfälligt fördummas av alkoholen och bli såväl våldsam som gråtfärdig, nonsenslallande, otydlig i talet och vän med alla samtidigt som hen kan komma att uppfattas som just dum.

Medan faran med vad ett legalt vin kan innehålla utöver det ovan sagda är kraftigt överdriven kan olagligt behandlade viner innehålla saker som färg- och smakämnen. Något som den som är känslig för sådana ämnen måste se upp med. Notera att färgämnen och annat fuffens i princip endast förekommer i massproducerade, enklare viner emedan bättre viner, gjorda på väl odlade och därmed dyrare druvor, inte behöver sådana tillsatser.

Många tror att allt vin som säljs i Sverige avsmakas, kontrolleras och testas fullt ut i laboratorium. Vi vill understryka att så inte är fallet. Vissa ämnen analyseras aldrig eller mycket sällan och det är bara vissa viner som genomgår en någorlunda fullständig kontroll. Att genomföra fullgoda kontroller skulle bli mycket dyrt och sannolikt förstöra den goda affären och som vi är övertygade om att alla skattebetalare föredrar att få tillbaka lite på vininköpen fokuserar vi på den biten. Det är också därför vi säljer så mycket av de populära billighetsvinerna. Vi vet att de inte är så hälsosamt producerade och att både en och annan människa råkar illa ut på vägen och att naturen inte alltid hanteras så väl, inte ens då vi talar eko och reko/fair trade, men det anser vi väger lätt mot att den okunniga alternativt hänsynslösa och framförallt betalande och återköpande konsumenten får det den vill ha.

Tänk för övrigt på hur det skulle se ut om vi analyserade färg- och smakämnen och ochratoxin i de billigaste vinerna, eko som konventionella, eller om vi krävde att sockerinnehållet skulle sättas ut på förpackningen? Det vore just snyggt! Samtidigt vill vi visa att vi tar ansvar och därför inför vi nu en regel som säger att det på etiketten för vin som säljs i Sverige ska stå ’Innehåller sulfiter’. På svenska som alla förstår. Och kom ihåg: vi finns här för Dig!”

The End.