Zika, pyriproxyfen & mikrocefali

I ett slag har en sedan länge och på olika håll känd mygga och ett känt virus blivit syndabock för ett utbrott av mikrocefali i ett enda land, Brasilien. Samtidigt är det väldigt tyst om det tillväxthämmande bekämpningsmedel som används mot den smittspridande myggan. I just Brasilien.Pyriproxyfen

Det finns ett antal Aedes-myggor av vilka kanske Aedes aegypti är den mest kända. Det de har gemensamt är att de sprider sjukdomar som dengue-feber, zika-viruset och gula febern. Som andra myggor frodas de där det finns stillastående vatten. I septitankar, gamla bildäck, lugna dammar, vattentunnor.

Dengue-febern är känd sedan sekler och anses ha blivit ett världsomfattande problem under förra seklets andra hälft. Hur den yttrar sig varierar men vanligtvis är den inte farlig förutsatt att den smittade får relevant vård. Sjukdomen zika yttrar sig på ett likartat vis. Zika-viruset identifierades redan 1947. Då i apor i Uganda. Några år senare i människor i Uganda och Tanzania. Sedan dess har den påträffats på olika håll i världen.

Vid utbrott av dengue och zika i franska Polynesien och Brasilien efter 2013 har man kunnat konstatera en ökning av Guillain-Barrés syndrom (nervpåverkan, märks till exempel genom känslobortfall) och det är också först nu som man i Brasilien menar sig se en eventuell koppling mellan zika-viruset och mikrocefali.

Mikrocefali innebär att barnet inte utvecklas som det ska och är vanligtvis ärftligt betingad men kan enligt Socialstyrelsen ha andra orsaker som att fostret utsatts för ”alkohol eller andra hjärnskadande kemiska ämnen”.

Det är alltså först de senaste två-tre åren det sedan länge kända zika-viruset satts samman med mikrocefali. Samtidigt sammanfaller det med att man inte minst i Brasilien börjat bekämpa myggorna med pyriproxyfen. Ett medel som bland annat tillsatts vattentäkter i landet. Det sista är – i låga doser – godkänt av WHO. Och nu börjar det bli lite komplicerat att reda ut saker och ting.PyriproxyfenMedlet pyriproxyfen säljs som så många andra bekämpningsmedel under flera namn och med lätt förändrade formler. I grunden handlar det om samma gift och det fungerar på samma vis. Pyriproxyfen är även känt som Nylar och Cyclio. Till exempel. Och medan varumärket SumiLarv i sin reklam pekar just på att det går att tillsätta dricksvatten varnar Nylar för ”spridning i miljön” och påpekar att medlet är så giftigt att den som hanterar det varken får äta, dricka eller röka under arbetet. Det sägs också att medlet är synnerligen giftigt för vattenlevande djur och att dess effekter kan vara långvariga.

Återigen, koncentrationerna av giftet kan variera liksom de individuella varumärkenas sammansättning men det är i grunden samma tillväxthämmande gift.

I spåren av den hysteri som nu utbrutit sprutas det myggbekämpningsmedel som aldrig förr i Brasilien. Men är det verkligen rätt väg att gå om det är mikrocefali som är problemet? Det verkar som att det den som ska till OS i sommar framförallt ska oroa sig för inte är myggorna utan kranvattnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *