Förbud mot Wasabröds visselreklam! & Olle Oljud

Att visslingen i sig är en ren okynnesakt som borde förbjudas och att den som hänger sig åt detta ofog på offentlig plats borde hudflängas, torde vara HR:en bekant. Nu har detta syndens falskgnisslande uttryck tagit sig rakt in i våra TV-rutor på bästa sändningstid. Bakom detta övergrepp på den fria medborgarens vardagslugn och fredagsmys står brödföretaget Wasabröd. I en synnerligen upprörande och moraliskt

Mycket bättre än Wasabrödsvissel

Mycket bättre än Wasabrödsvissel

diskutabel reklamakt försöker nämnda bolag med hjälp av en fullständigt vedervärdig visselslinga lura oss att äta knäckebröd med kanelsmak och andra moderna dumheter. vinifierat kan förvisso vara storsintheten själv och lämna den dock i grunden onödiga dumheten kanelknäcke i fred, däremot kräver vinifierat ett omedelbart förbud mot det nervskärande visselinslaget i reklamen! För egen del kommer jag inte ens titta åt ett Wasabröd förrän visselslingan försvunnit ut ur min värld, vilket förmodligen dels kräver att Wasabröd slutar med sin mobbning av människor med normal musikalitet, dels att jag får hjälp att göra mig av med de tinnitusliknande reminiscenser gnisselövergreppet inplanterat i örongångarna och sinnet. Kanske kommer jag aldrig mer att kunna äta en produkt från Wasabröd – så intimt förknippat med obehag är bageriet nu. Olle Oljud – mycket bättre än Wasabröd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *