Systembolagets sortimentsmodell straffar konsumenten?

När Systembolaget förra året införde en ny sortimentsmodell var vi många som var positiva till den samtidigt som det var uppenbart att justeringar skulle komma krävas och nu är det dags för det. Eller inte, beroende på Systembolagets agenda. Det är lätt att se att modellen gynnar SB:s egna mål, som att ekologiska viner ska stå för 10 % av utbudet år 2020. Sedan den nya modellen infördes har ekologiska produkter rent allmänt fått stadigare mark under fötterna och bättre positioner. Omvänt har flera mer populära men inte ekologiskt certifierade viner rankats ner till sämre distribution; vissa av dem kommer till och med att försvinna ur sortimentet trots att kräftgången inte alltid beror på minskad efterfrågan egentligen – raset påbörjas först sedan produkten fått sämre distribution till följd av den nya sortimentsmodellen. Inte så mycket att säga om att produkter försvinner, men inte när det inte på ett självklart vis sker på grund av konsumentens fria val – för övrigt knappast vad någon tänkt sig med den här modellen, låt vara att det säkert är väl genomtänkt att de ekologiska vinerna via den nya sortimentsmodellen ska öka. Nu blir det inte så lyckat eftersom det rimligtvis måste vara så att det i sig hedervärda eko-målet nås genom att produkterna är tillräckligt bra för att ta de positioner de nu får sig till skänks. Det är knappast heller så att segmentet ”ekologiska viner” är hjälpt av att produkter som uppenbarligen inte kan ta sina positioner av egen kraft favoriseras på mer efterfrågade, och kanske också kvalitativt bättre, produkters bekostnad. Även ekologiska viner måste vara bra för att konsumenten ska efterfråga dem mer än en gång. Målet med 10 % ekologiska viner år 2020 är för övrigt, som sagt, hedervärt, men dessvärre knappast hållbart, om uttrycket tillåtes. Kort sagt räcker det att göra som i de traditionella planekonomierna och räkna produktionen i kvantitet och utbud istället för kvalitet och efterfrågan för att nå målet. Något som i grunden torde vara kontraproduktivt om SB har som mål att också främja folkhälsan och att tillmötesgå konsumentens önskningar. Företaget lär inte heller bli särskilt populärt bland mer seriösa producenter i allmänhet och ekologiska sådana i synnerhet om det favoriserar ekologiska skräpviner ty ett skräpvin är alltid ett skräpvin även då det klär sig i en ekologisk dräkt.

2 svar på ”Systembolagets sortimentsmodell straffar konsumenten?

  1. Lars, som vanligt briljant analyserat och formulerat.
    Att nå målet 10% ekologiska viner (antar att man menar volymen till sålda liter räknat, inte antalet) är inte särskilt svårt. Det är dock två inte helt obetydliga detaljer som hindrar att detta mål uppnås, såvida Systembolagets sortimentsstyrning inte ”mobbar ut” andra viner.
    1) det är tyvärr bara certifierade ekologiska viner som räknas, inte ekologiska viner i allmänhet sett. Väldigt många bra vinproducenter arbetar ekologiskt utan att vilja certifiera sig. Jag är ingen anhängare av certifiering för certifieringens skull … den gör det bara lättare att kontrollera och även lägga ansvaret på andra än sig själv som inköpare av det ekologiska vinet.
    2) om man slutade fokusera på enkla, massproducerade och boxtappade viner i lågprisläget, skulle målet 10% uppnås inom ett år. Tyvärr kommer man aldrig nå målet 10% ekologiska kvalitetsviner eftersom man har helt fel inköpsfilosofi på Systembolaget.

    • Tack, Michel! Och visst är det så att den som bara vill ha certifierat ekologiskt ofta missar poängen…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *