Förbud mot toalettpappersdispensrar

I oktober 2014 krävde vinifierat förbud mot tvålbehållare med spene. Snart ett halvår senare kan vi konstatera att riksdag och regering fortfarande inte agerat i frågan varförbild kravet på förbud här upprepas! Vid sidan om detta ytterst angelägna förbud vill vinifierat passa på att kräva ett än viktigare förbud, nämligen det mot toalettpappersdispensrar. Bortsett från ett omedelbart stopp för denna spottloska i mänsklighetens oskyldiga ansikte bör Interpol snarast ta itu med uppgiften att finna den ondsinta människohatare som uppfunnit toalettpappersdispensern och ställa den inför krigsrätt. Viktigt att poängtera är, att ingen hotellägare eller – manager ska gå fri från kännbara straff om hens hotell är utrustat med toalettpappersdispensrar, men om själva dispensern dessutom är fylld med glättiga smörpappersbitar är det ingen hejd på vilken typ av straff som ska kunna utmätas. Dispenserlämplig musik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *