Skräpvin fördummande!

Okej, det är lite kvällstidningshårddragning över rubriken, men så här: Den som aldrig lär sig något förblir okunnig och det kan allt som oftast jämställas med att vara dum i hôvvet som vi säger i Skaraborg. Andra lär sig något men mestadels sådant som är av fördummande art. Resultatet bir tragiskt nog detsamma: personen blir dum i hôvvet. Medan vi kan anta att skräpmusik är måttligt fördummande, kanske rent av inte fördummande alls utan bara dumt, kan vi utgå från att skräptexter, -filmer och –vänner har en mer eller mindre direkt fördummande inverkan på individen.

Flyttar vi nu vårt resonemang till vinets värld är det med intill visshet gränsande sannolikhet så att den som köper och dricker skräpvin gör det av okunskap, vilket är illa nog, men riktigt farligt blir det om individen dricker sin förkastliga smörja utan att förstå att den kan bli akut dum i hôvvet. vinifierat vill därför med ovanstående rubrik inte bara fästa omvärldens uppmärksamhet på att skräpvin kan ha en fördummande inverkan på en redan känslig individ, vinifierat vill också att alla HR hjälps åt att sprida den här kunskapen, vilket de facto är ett sätt att se om sig själv och sin egen vardag. Stina Nordenstam. Infected Mushroom.Stina Nordenstam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *