Hyndfynd

Missnöjd hynda: Butik

Gammal hynda: Antik

Coozy hynda: Mystik

Ritande hynda: Kritik

På avbetalning handlande hynda: Kritik

Ungdomligt pratande hynda: Batik

Hynda kunnig på projektilers rörelser i lufthavet: Ballistik

Hynda som hörs bra: Akustik

Akrobatisk hynda: Gymnastik

Hynda från Dalarna: Mastig

Teaterälskande hynda: Dramatik

Hynda som söker uppmärksamhet: Dramatik

Fiksbesläktad hynda: Grammatik

Språkintresserad hynda: Grammatik

Komplicerad hynda: Problematik

Rörig hynda: Kalabatik

Stillastående hynda: Statistik

Kvinnlig hundägare med sin hynda: Mattemetik

Kaffedrickande hynda: Tika

Uttryck i tiden för tacksam hyndas känslor: Tik tack

Tacksam hynda: Tacktik

Begränsande hynda: Taktik

Galen hynda: TikTok

Läran om hyndornas vapen: Heraltik

Ljudet av en hynda som går och går men aldrig kommer till dörren: Tik tack

Musik.

Grammatik

En trakt, flera traktor
Ett fakta, flera faktor
Ett k, fler kor
Ett i, flera ior
Ett konto, flera kontor

En dansk, flera danskor
Ett b, flera bor

Ett mot, flera motor

En vikt, flera Viktor

Ett r, flera ror

En, flera myror

En fick, flera fickor

En mus, flera musor

Ett hus, flera husor

En min, flera minor

Ett f, flera for

Ett spring, flera springor

Ett stick, flera stickor

Ett m, flera mor

Ett or, flera oror

En hyr, flera hyror

Ett ostor, flera ostoror

En vind, flera vindor

En norsk, flera norskor

En sipp, flera sippor

En kopp, flera koppor

Ett rep, flera repor

En tik, flera tikor

Ett flor, flera floror

Ett hopp, flera hoppor

En skock, flera skockor

Ett kök, flera kökor

En huv, flera huvor

En fransk, flera franskor

Ett lopp, flera loppor

En kock, flera kockor

En tysk, flera tyskor

En sopp, flera soppor

En gul, flera gulor

En fink, flera finkor

En burk, flera burkor

En far, flera faror

En for, flera foror

En skar, flera skaror

En syr, flera syror

Ett skrev, flera skrevor

En skrev, flera skrevor

En grammatik, flera grammatikor