Undantagsviktiga Karin Johannisson

På gott och ont och oavsett vad vi tycker om saken, är vissa människor viktigare än det stora flertalet när det kommer till människorasens utveckling och rent av förmåga att överleva. De där som står som motvikter mot dumhet, som studerar och förstår de stora karin-johannissondragen också i det lilla, och det lillas betydelse för helheten. När de här undantagsmänniskorna begåvas med förmågan att vara socialt trevliga, ödmjuka men ändå närvarande i det offentliga rummet och dessutom på ett enkelt och otvunget vis kan sprida sin visdom genom föreläsningar och böcker blir de än mer betydelsefulla, rent av undantagsviktiga. En av de där undantagsviktiga är idé- och lärdomshistorikern, professorn med mera Karin Johannisson som nu vid 72 års ålder lämnat oss åt vårt öde. Förhoppningsvis kommer hennes klokskap och böcker leva vidare och spridas under lång tid och då också till alla de som sig själva ovetandes behöver dem.

Karin Johannisson på Humanioradagarna 2011. Här om framtidens offentliga miljöer.