Hör upp: en upplysning till alla!

Trots upplysningstiden har
upplysningen gått ur tiden
De som känner sig förbigångna,
känner att allt är same same,
alla med ett personligt agg,
alla som bär på avund
Alla vill samma sak: revansch!
Eller åtminstone se till så
vinnarna, upplysningens ettor,
inte har det bättre än dem
Så kan det faktiskt  vara

Sedan finns det sådana
som aldrig mött upplysningen,
som aldrig sett vidskepelse och
villfarelser sättas ifråga,
aldrig sett dem omkullkastas,
vetenskapligt bemötas
Hur ska dessa ignoranter
kunna tro annat än barndomens
sagor, sägner och annat dito?
Uppförsbacken är lång liksom
vägen till allmänt förnuft

Vetenskapens arbete
vetenskapens sisyfosjobb ,
kulturens fria befriande
och upplysande, ramvidgande
sisyfosjobb måste fortgå,
och alla med upplysta
sinnen och allmänt kunnande,
måste kämpa mot ignoransens
motvind och ta alla med uppför
den långa och tunga backen,
till insikt och tillförsikt