Bevisat: Tidiga morgnar en hälsofara & Boris Vian

Ibland ligger vetenskapen ljusår efter det sunda bondförnuftet. Detta kan i värsta fall leda till perioder då människan inte är i led med tiden. Kanske är det mest kända exemplet på detta det tidsmissbruk som bristen på vetenskapliga bevis för sovmorgonens vikt lett till. Men nu är det slut på den tidsterror en liten morgonpigg minoritet tillsammans med lutheranska påbud utsatt den mer insiktsfulla och känsliga människan för. Det har i detta nådens år nämligen vetenskapligt bevisats att tidiga morgnar är en direkt hälsofara.Skalman

I en debattartikel i SvD höjer en samling vakna forskare ett varningens finger mot tidiga morgnar samtidigt som de pekar på de risker som är direkt kopplade till tidigt uppstigande ur bädden. vinifierat vill inte gå in på detaljerna utan hänvisar till vetenskapsmännens debattartikel i SvD (läs här). Dock vill vi innan ämnet lämnas för begrundande notera, att det rent ut sagt är fasansfullt att unga människor tvingas släpa sig till skolan vid en för dem livsfarlig tid på dygnet – inget annat än en svensk sweatshop i pedagogik, att vuxna kallas till möten vid tidpunkter då det är ytterst påkallat att de stannar kvar i sängen, att det blir ljust på dygnet vid synnerligen olämpliga tider under en stor del av året. Vi firar vetenskapens nyvunna landvinningar med Boris Vian.Boris Vian