Ny lag minskar bekämpningsmedel i Frankrike

Även om grundtanken förhoppningsvis alltid är god, kan en ny lag vara på gott och ont.

En ny, god lag för året är att bönderna i Frankrike från och med nu måste besiktiga sina maskiner och det är inte traktorerna vi talar om. Det som sätts under luppen är övrig maskinpark, i första hand redskapen som används för växtskyddsbehandlingen. Året en maskin fyller fem år ska den besiktigas. Därefter ska den kontrolleras på nytt minst vart femte år. Godkänns reskapet inte, måste det repareras inom fyra månader. Annars blir det körförbud.

Fram till nu har det varit ett problem att så många använder ineffektiva sprutor o d och att man därmed öser ut mer bekämpningsmedel än nödvändigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *