Gement om versaler & verserat om gemener & Pinot noir

Var tryckt edition har vanligtvis sitt eget regelverk för hur man ska skriva det ena eller andra. Det viktiga är egentligen inte om man i flertal skriver museum eller museer, avgörande är att alla publikationens medarbetare skriver på samma vis och även om nu

Pinot noir?

datorn, modern som den är, föredrar museer, är otvivelaktigt museum vackrare i en brödtext, för att nu inte tal om hur det ser ut i en rubrik. Till saken: vinifierat.se har ingen konsekvent hållning till hur druvnamn skrivs. På senare tid har en usel kompromiss kommit att dominera. En kompromiss där förnamnet skrivs med versal och efternamnet med gemen: Pinot noir. Fult. Snyggast och förmodligen, utifrån en objektiv bedömning, mest korrekt är, förstås, gemener hela vägen: pinot noir. Trots detta är dock rådande kutym i Sverige att skriva med versaler, gärna dubbla sådana: Pinot Noir. Okej, det ser inte så tokigt ut och det är lätt att hitta namnet i texten så på det hela taget är det inte så dumt det heller. Jag tror jag fortsätter skriva på det fula, definitivt felaktiga viset. Tips på Pinot noir.

3 svar på ”Gement om versaler & verserat om gemener & Pinot noir

  1. Intressant det där. Kanske är en anglosaxisk smitta att skriva druvsorter med versaler. De officiella rekommendationerna är, så vitt jag har förstått, att druvsorter, äpplesorter, etc skall skrivas med inledande gemen. Misstänker att många gärna skriver Åkerö och Melonäpple, så det kanske inte kommer från engelskan ändå. Om de vanliga är att skriva gråpäron och herzogin elsa, så betyder det ju i och för sig att det är skillnad på äpplen och päron. Däremot tror jag inte att de flesta skriver Tax och Schäfer, så det kanske ändå inte är en hund begraven.

  2. Man kan konstatera att det här blir alltmer intressant desto djupare man gräver, men i grund och botten är det likväl så gement som att det är gemener gemene man finner där på djupet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *