Saudiarabien, Sten Tolgfors, Sven Hirdman & Karl XII

Näppeligen finns det här skäl för att grotta ner sig i Tolgfors avgång som försvarsminister. Däremot vill vinifierat.se gärna citera förre krigsmaterielinspektören (KMI), Sven Hirdman, när han på DN debatt skriver om varför Sverige tecknade det numer berömda avtalet med Saudiarabien. Efter en längre, och klargörande, utläggning om vad som gäller för svensk vapenexport kommer han så fram till följande: ”Hur man skall tolka situationen för mänskliga rättigheter i Saudiarabien är dock en svår fråga. Det är knappast riktigt att kalla

Enligt KMI vare sig diktator eller krigare?

Saudiarabien för en diktatur. Landet är ett traditionellt arabiskt klansamhälle med en auktoritär kungamakt och ett strängt islamiskt styre, mycket annorlunda än Sverige.” Dock, får man kanske tillägga, inte särskilt annorlunda mot Sverige år 1700 eller andra, får man anta, i Hirdmans ögon icke-diktaturer där det är svårt att tolka situationen kring de mänskliga rättigheterna, som grannlandet Syrien – rent krasst, bör kanske tilläggas för att förtydliga logiken, torde inte heller situationen i Syrien vara att betrakta som krig, på samma sätt som krig, enligt internationella, diplomatiska formaliteter, inte råder i Afghanistan. Ställd inför KMI:s logik lär mer än en försvarsminister ha gett upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *