Java Café, Stellenbosch

Under förutsättning att du befinner dig i Stellenbosch, eller dess omedelbara närhet, är Java Café, på Church Street, mer eller mindre mitt i Stellenbosch, stället för dig som är i skriande behov av en Illy-espresso eller en rejäl frukost, till exempel Javas ”Traditional Breakfast” med boer-korv och annat godis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *