Bättre och sämre dag för dag

Tre saker som blivit bättre under min livstid: 1. Bättre utbildad vårdpersonal, bättre utrustning och medicin. 2. Bättre snöröjningsmaskiner. 3. Bättre utbildade och fler poliser. Tre saker som blivit sämre under min livstid: 1. Sämre vård, där kunden reducerats från patient till kostnadsställe, som i primärvården effektivt hålls på avstånd med hjälp av en telefon. 2. Sämre snöröjning. 3. Sämre uppklarningsprocent på ett flertal brott, färre poliser ute i samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *