Odörförbud nu!

Det är illa nog att tågen i så vitt skilda länder som Sverige och Frankrike har för ovana att inte gå och komma i tid. Än värre är emellertid alla dessa odörer som på tok för många tågresenärer har fått för sig att de ostraffat kan ta med sig ombord på tåget. Vad som stinker värst och snabbast ger känsliga individer migrän kan diskuteras men här är några pretendenter på titel ”Värsta tågodören”.IMG_1805

1.Sur stank från kläder som inte fått torka som de ska.

2.Matodörer från medhavda påsar med äcklig snabbmat vars doftvågor snarare inbjuder till uppkast än inkast, inte sällan förekommer en slags artificiell tomatsåsstank som en avskräckande ingrediens.

3.Skrämmande odörer i olika kulörer, omöjliga att med rättvisa återge i text, sprungna ur barlagda fötter och nu tomma skodon.

Självklart kan detta ofredande av individen och störande av den allmänna ordningen inte få fortgå. vinifierat kräver förbud mot odörofredande på allmänna kommunikationsmedel i allmänhet och på tåg i synnerhet. Regeringen bör se till så att en del av pengarna, om nödvändigt hela budgeten, som avsatts till att komma ikapp med tåg- och tågbaneproblemen går till att installera ozonmaskiner och annat som kan krävas för att avodörifiera tågresenärerna innan de tillåts stiga på tåget.Ann-Louise Hanson

I väntan på denna för den bestående samhällsordningen nödvändiga investeringen måste samhället med kraft slå till mot dem som bryter mot det medborgerliga hänsynstagande som borde vara självklart och mot de statsunderstödda regler som förbjuder odörer på tåg. Ett billigt och effektiv sätt att med omedelbar verkan lösa den odörkris samhället just nu genomlever är att förse tågen med takräcken där stinkande resenärer kan placeras tillsammans med sitt bagage.

Ann-Louise Hanson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *