Rör inte mitt flipper!

Vissa saker i livet accepterar vi tyst, lidande, med gråten i halsen, väl medvetna om att det som sker, det är fel, men det sker i alla fall, vi står handfallna inför utvecklingen och blir spetsade på realitetens bittert smakande stål. När flipperspelen försvann ett efter ett, med sitt klinkande och klonkande, detta härliga bakgrundsljud på grillbaren, i ölhallen, på cafeterian, till och med på färjans mellandäck, när det försvann med sitt frispelssmällande och sitt färgsprakande blinkande som lyste upp varje bar, varje tivoli, varje lobby på fjällhotellet, som lyste upp och satte klonk på tillvaron varhelst man befann sig, när flipperspelen försvann utgick vi från att det var som när dinosaurierna utrotades; vi förstod inte varför, det bara skedde, som ett evolutionärt och historiskt, hånfullt faktum. Döm då om vår förvåning när vi i detta nådens år, anno 2016, får oss till livs en text (här!) som avslöjar att allt är tjuv- och rackarspel, ett kontra-evolutionärt övergrepp från statsapparaten på den lilla människan!IMG_0992Det som hände, då för 30 år sedan, visar det sig, var att en ny lag infördes i syfte att utrota flipperspelen och den uppbyggliga kulturen kring dessa. Istället för att förstå den intellektuella utväxling en för stunden förlorad flipperspelare får av sitt spel, menade lagstiftaren, och mer explicit den imbecilla fyrkantshjärnan som samlat underlag för detta övergrepp på en minoritet, att ”… en flipperhall … är en olämplig miljö, även om det inte förekommer andra ’olämpliga’ aktiviteter vid sidan om”. Ergo: flipperspelet är roten till allt ont. Sätt din fot på en flipperhall och det är en tidsfråga innan du sitter på Kumla, spela flipper en gång och du röker crack innan spelets bumprar hinner blinka.IMG_0992I förarbetena till lagstiftningen står att läsa ”… Det bästa för området vore att flipperspelen togs bort och ersattes med andra sällskapsspel, till exempel schack”. Som gammal juniormästare i schack men också inbiten flipperspelare och helt ren från crack och voltor, tillåter jag mig konstatera att ett schackspel, även om det utrustas med blinkande pjäser och klonkande ljud då en pjäs flyttas, aldrig kan ersätta ett flipperspel. Passusen är ett uttryck bland många för hur långt utredarens intellektuella förfall gått, och att en riksdag kunnat rösta för den lag som senare följde är ett uttryck för hur det går när de folkvalda inte tänker själva och, i förekommande fall, viceversa.IMG_0992vinifierat sällar sig helhjärtat till dem som nu kräver att flipperspelet avregleras och vill samtidigt bolla upp tanken på en sanningskommission som kan ställa ansvariga utredare och riksdagsledamöter till svars för det övergrepp på intet ont anande flipperfantaster och andra oskyldiga och på sin höjd snusande och inte alls brottsligt crackrökande eller på något vis samhällsomstörtande nördar de begick då för 30 år sedan! Låt oss samlas under fanan #rörintemittflipper, låt förtryckarna, de kontra-evolutionära och flipperförbudstillskyndarna smaka på vår multiballs stål!

Pinball wizard! Tommy-bonus.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *