Förbud mot falskt schampo!

Titta på de båda behållarna på bilden.img_2480 Lika som bär. Men två olika produkter. Den ena innehåller hårtvättmedel, alias schampo, den andra en slags utredande smörja kallad balsam. Enkelt uttryckt kan den ena inte ersätta den andra. Möjligen har nu detta inte så stor betydelse om de båda råkar blandas ihop vid något enstaka tillfälle men då den duschande under över en veckas tid luras att smeta in sig med balsam istället för att tvätta håret med schampo kan följderna bli högst påtagliga. I värsta fall kan det hända att Hustrun kommer hem efter en drygt en vecka lång resa och säger ”Men så du ser ut! Fetare hår har inte setts den här sidan raggarepokens kulmen!”. vinifierat kräver ett omedelbart förbud mot falskt schampo samt regler för hur schampo respektive balsam får förpackas innebärande framförallt att det senare ska markeras med stora, röda varningsskyltar!

Självklar musik.

Herregud, de skulle bara veta hur effektivt balsam målmedvetet använt under en veckas tid är.

11 svar på ”Förbud mot falskt schampo!

 1. Men HALLÅÅÅÅ! Förbud – självklart!

  Men det måste kombineras med ett straff som länder androm till varnagel! Låten icke detta förglömmas!

  • Så sant som det är sagt! Vi tackar vän av ordning för detta oerhört viktiga påpekande och tar genast tag i saken att utforma ett lämplig straff för underlåtelse att tydlig märka balsam-flaskor och andra falska schampo-förpackningar med tydlig varningstext.

   Förslagsvis kallar vi in den från TV kände hårexperten docent Jonas Müntzing och hans, från den trovärdiga reklamen kända, hårväxtmedel Provexin och låter denne smeta in väl valda kroppsdelar som näsborrar, öron och mellanrummet mellan ögonbrynen med sitt berömda, undergörande medel till dess att riklig hårväxt uppkommer, när så har skett släpps lagbrytaren åter ut i friheten på villkor att den inte på något vis försöker bekämpa den nya, ymniga hårväxten förrän en tidsrymd om minst tre år förlöpt. I särskilt grava överträdelse av de nya reglerna för hur falska schampo-flaskor ska varningsmärkas ska det kriminella elementet även besmetas över hela ryggen samt mellan skinkorna av nämnde Müntzing.

 2. Underbart att denna fråga äntligen uppmärksammas! Jag vill bara tillföra ytterligare en aspekt: Trots att jag känt till att fuskprodukten balsam finns har detta har vållat mig avsevärda problem. Jag tillhör nämligen gruppen som inte duschar med glasögon på och och för oss krävs att varningstexten måste utföras i STOR, lättläst text. Vi riskerar annars att marginaliseras i ett tungt utanförskap!

  • Broder, då tillhör vi samma utsatta minoritet, och vi måste höja våra röster för att höras!

   För övrigt anser jag att balsam bör förbjudas.

 3. Det är ett satans oskick med till förvillelse (heter det så?) liknande förpackningar! Men – som tidigare verksam i hårvårdsbranschen i 15 år kan jag inte hålla med om att balsam bör förbjudas – den fyller en funktion. Det handlar om positiv och negativ laddning vilket i korthet innebär att utan balsam står det nytvättade håret som en kvast åt alla håll. Inte kul, förutsätter iofs rimligt riklig hårväxt

  • Aha! Det förhåller sig alltså så att det finns ett raison d’être även för balsam, i alla fall för den som har rimligt riklig hårväxt och behöver ladda om håret. Detta måste vi så klart respektera.

   Kanske är lösningen att balsam endast får förpackas i neongröna förpackningar om minst 1 liter och som utrustas med en varningssignal som ljuder var gång förpackningen öppnas? Ev förstärkt av en liten men obehagligt kännbar darrning i korken?

   • PS Efter att ha sovit på saken står det klart att det torde vara ogenomförbart med enlitersförpackningar, tänk bara på hur komplicerat det skulle bli att packa för en resa eller hur det skulle se ut på hotellen med dessa jätteflaskor, nej, istället kan man komplettera det neongröna och varningssignalen i korken med att förpackningen ska vara taggig på ett vis som gör att den är direkt otrevlig att ta i, detta sammantaget torde vara tillräckligt för att hjälpa den utsatta minoriteten som varken ser eller förstår bättre än att den kan inlåta sig till veckolånga missbruk av balsam med de obehagliga följder det inte bara kan få utan – vilket empiriska studier under visst lidande visat – får.

 4. Hårresande. Äntligen trodde aldrig du skulle ta upp detta kletiga dilemma. Tack. En tydlig strategi från schampoindustrin, tar du fel måste du börja om och vips har det gått åt dubbelt så mycket.

  • Ja, och ibland måste den villrådige ta det säkra före det osäkra och använda alla de till buds stående flaskorna på hotellet eller i den egna tvålställningen i hemmet där ett antal identiska flaskor står och är hånfulla mot den arma stackare som bara försöker två sitt hår… och ja, än en gång är det schampo-balsamiska komplexet vinnare…

 5. Oerhört viktig fråga som här belyses.
  Var på SPA för första gången i livet, nu i helgen och inte nog med att de olika så kallade produkterna man skulle använda innan under och efter man plaskat omkring i allehanda våta miljöer, var förpackade i väldigt små och identiskt lika flaskor med text som inte ens kunde läsas med glasögon på. Risken vid användande blev ju uppenbar att inpackningar (hette det nog) förväxlades med balsam (fast det heter något annat här) eller med schampo eller med någon fjärde produkt som jag redan glömt vad det var. Här kan vara på sin plats att inte bara förbjuda dylika produkter utan även förbjuda SPA.

  • Det är inte så att vi på något vis vill ställa oss avoga till ett förbud men på just span förekommer sådant som fotmassage och bastu, vilket är sådant som trots allt kan förgylla vardagen för den strävsamme arbetaren i jämmerdalen, varför vi ändå vill ta ett totalt spa-förbud under övervägande innan vi går från ord till handling. Däremot är det uppenbart att span som nedlåter sig till att håna sina gäster med identiska flaskor för än det ena än det andra med omedelbar verkan ska tvångsstängas och helst också i grunden förstöras på det att det, spat, inte kan uppstå och fortsätta sprida sina falska och av djävulen fyllda oidentifierbara flaskor. Spa-innehavare som envisas med att blanda ihop sina flaskor bör, rimligen, beläggas med näringsförbud och tvingas leva som inneboende hos docent Jonas Muntzing under en tidsrymd som inte får understiga sju svåra år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *