Förbud mot ställstående!

vinifierat kräver ett omedelbart förbud mot ställstående! En ny, särskild avdelning för kommunal renhållning ska få i uppdrag att rycka ut så snart någon anmäler en ställstående människa, som då ska avlägsnas från platsen och köras till en kommunal ståplats där den får stå till dess den får för sig att röra på sig igen. Vid upprepat ställstående ska det störande elementet placeras i rättsligt förvar över en tid om minst ett år, detta ska lämpligen ske i tukthus med blott ståplatser. Enda undantagen för ställstående är för ändamålet avsedda ståplatsläktare. Det är avslutningsvis av yttersta vikt att skolan snarast tar sitt ansvar och lär eleverna, att står och ställer sig det gör man hemma.Rawhide

PS I de fall någon blir påkommen med att följa med i ett stråks flöde för att plötsligt bara stanna och ställa sig mitt i det ska det vara tillåtet, att, i de fall det handlar om en gående person som drabbas av den stillaståendes beteende, ge den stillastående och av den allmänna ordningen störande personen en körare med en grisfösare.

Rawhide!