Förbud mot offentlig smygmögning!

Det finns vissa förbud som är så uppenbara att de borde vara överflödiga men vad ska vän av ordning och lagstiftaren göra när folk inte kan uppföra sig? vinifierat kräver ett omedelbart förbud mot smygmögning på offentlig plats!IMG_0192

Alldeles bortsett från de olägenheter en ihållande missodör för med sig in i det offentliga rummet kan denna missodör då den spridits i lönndom leda till en misstänksamhet mellan dem som befinner sig i det offentliga rummet, en misstänksamhet som i värsta fall urartar i våldsamheter, som i sin tur kan drabba oskyldiga personer som bara råkade var på fel plats vid fel tillfälle och som lider i lika hög grad som våldsutövaren av de kväljningar och annat som följer av att bli utsatt för elakartat smygmögande.IMG_0192

Sker smygmögandet i en stängd, mindre så kallad tyst avdelning på ett tåg ska tågvärden ha rätt att på anmodan av en resenär som anser sig vara oskyldigt drabbad och utsatt för ett lömskt dofthugg i näsan, med en för ändamålet utvecklad detektor undersöka samtliga passagerare för att snarast hitta missdådaren och på egen hand eller med hjälp av tågvagnens skötsamma resenärer kasta missdådaren av tåget.

Musik! Och Dolores Haze!