Kompetenskvotering nu!, Händel & Marriages

Det är tur att merparten av de inkompetenta affärsmännen och, i mindre utsträckning, – kvinnorna rekryteras till ledningarna i de stora företagen i en kaka-söker-maka-karusell,Händel därför att om de sattes att sköta en liten affär, ett jordbruk eller ett medelstort industriföretag skulle de snart köra det i konken. Det stora företaget är mer förlåtande och överlever vanligtvis affärsstrategisk inkompetens, ekonomisk misshandel och självgod arrogans. Vad aktieägarna behöver är inte i första hand könskvoterade styrelser men väl kompetenskvoterade styrelser och företagsledningar. Att vi idag spelar Händel har kanske något att göra med Vattenfall. Vi avrundar med lite mer Emma Ruth.