Skörden i Mendoza 2010

I Chile talade man om att argentinska producenter och vinhandlare köpt på sig ovanligt stora mängder druvor och (kommande) viner i år. Skälet skulle vara en ovanligt liten skörd. Här i Argentina har de flesta hävdat att allt är under kontroll; skörden 2010 är 20 procent under snittet, alltså ungefär lika stor, eller liten, som i fjor.

Skälet till att man även i år hamnar under snittet är millerandange tidigare under växtsäsongen. Några säger dock, som det förmodligen är, att man inte bara drabbats av millerandange utan också svåra hageloväder i september och detta sammantaget medför kanske rent av att man hamnar under 20 procent av normalt skörd. Vad man kan då dra för slutsatser av detta? Till exempel att vissa viner kommer att gå upp i pris, att andra viner kommer att bestå av inköpt vin och att det även i övrigt kommer att vara ungefär som vanligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *