Naturkork vs skruvkork 2.0

Enligt senaste vitisphere har Wine Intellegence nu presenterats sin senaste undersökning avseende vinflaskors förslutning. Denna ”Closure Report” görs sedan 2003. Då var 41 % av konsumenterna i UK redo att ta till sig skruvkorken, idag är siffran 85 %. År 2003 köpte 6 % av konsumenterna vin med skruvkork, idag är siffran uppe i 42 %. Främst är det kvinnor mellan 30 och 40 år som handlar sitt vin på stora varuhus som köper skruvkork. Fortsatt föredrar 51 % av britterna naturkorken. I de kommentarer – understundom misstänkt hysteriska för att komma från någon annan än den som har sin inkomstkälla från det den försvarar alternativt är korkad – som lämnats till rapporten kan man notera de hängivna skruvkorkkramarnas argument att deras förslutning kort och gott är bäst för den ger ingen smak av korkdamm och de lika hängivna naturkorkkramarnas argument att deras förslutning är oslagbar ur ett miljömässigt perspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *