Utflyttningsplan i kras

Tidigare har vinifierat berättat om att nya, vackra B787 Dreamliner spricker. Igår började ett plan brinna. Idag kom beskedet att USA ger planet flygförbud. För några år sedan började Boeing flytta ut sin produktion från Seattle och övriga USA till lågprisländer. Detta, menar man, är orsaken till de problem som nu uppstått. Många av de i utlandet gjorda delprodukterna håller inte måttet och Boeing har haft svårt att kontrollera och kvalitetssäkra. Redan för över ett år sedan meddelade amerikanska konglomeratet General Electric, att man flyttar hem all till utlandet flyttad tillverkning på grund av bristande kvalitet och svårigheter att kontrollera produktionen. Listan på dem som ångrar sina, som det ofta visat sig, kortsiktiga beslut kan göras lång. Dessvärre verkar de flesta fortfarande ha svårt att se helheten av sitt agerande och VD:n som fattar ”tuffa”, kortsiktiga beslut om nedläggning och utlandsflytt har, i rådande lednings- och företagsklimat, medvind. Självklart finns det också exempel på när flytten varit genomtänkt, berättigad och framgångsrik – i de fallen förtjänar ledning och styrelse beröm för att de kanske rent av säkrat företagets fortlevnad. Problemet är att Sveriges, som så många andra länders, företag, trots att majoriteten ledamöter oftast är män som ska finnas där på grund av sin påstådda kompetens, alltsomoftast leds av inkompetenta styrelser – räcker väl att nämna skandia, Telia och Vattenfall, där inte allt ansvar för det moraliska sammanbrottet kan skyllas på VD, övriga ledningen och stövelslickare och, i förekommande fall, inte självständigt tänkande individer därunder? – och att vi därför inte sett den sista inte fullt genomlysta och därför inte sällan misslyckade utlandsflytten av svensk produktion. Bortsett från kravet på lika många kvinnor som män i börsföretagens styrelser vore det på sin plats med ett krav på att minst 50 procent av ledamöterna ska vara självständigt tänkande, kompetenta individer som inte imponeras av sig själva när de får en styrelseplats. Och varför kommer man att tänka på utförsäljningen av vårdapparaten i Stockholm när man skriver om detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *