Resumé av OIV:s konjunkturrapport & K&D

För en tid sedan kom OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) med sin årliga rapport över tillståndet i vinvärlden. vinifierat tar fasta på följande och ger, genom att kortfattat presentera det här, sina hängruntare något att tala om på nästa middag: Vinarealen ökar fortsatt men nu mycket lite i tidigare snabbväxare som USA, Nya Zeeland och Kina. Samtidigt fortsätter arealen minska i Spanien (-14 mha) , Italien ( -7 mha) och Frankrike (-6 mha). Även i Ryssland och Australien minskar vinarealen. Chile slogOIV logo volymrekord 2012 (12,6 mhl, + 20% jfr med 2011) medan Argentina tappade 24 % till 11,8 mhl – vilket också innebär, som oerhört vakna hängruntare uppmärksammat, att det gjordes mer vin i Chile än Argentina 2012. Smått sensationellt är att vinkonsumtionen i Frankrike, på tillbakagång sedan 1960, ökade förra året med 0,9 mhl till 30 mhl.  Noterbart är, förstås, också att USA 2012 blev världens största vinmarknad. Kina, som många är nyfikna på (?), ökade med 9 % till 17,8 mhl (mestadels inhemskt vin). Totalt, konstaterar OIV, förhöll sig världens vinkonsumtion någorlunda stabil under 2012 och det, menar OIV, understryker den redan 2010 noterade tendensen, att världens vinkonsumtion slutat krympa och nu snarare ökar. Den minskade produktionen och stabila efterfrågan medför att det på sina håll nu är brist på vin för vindestillat och liknande produkter. Världens största exportör av bulkvin procentuellt i förhållande till landets produktion var 2012 Sydafrika (63 % av den totala produktionen) följt av Australien (53 %), Spanien (51 %), Argentina (45 %) och USA (43 %). Störst på vinexport totalt är, som vanligt, Italien (21,5 mhl) följt av Spanien (19.1 mhl). Avslutningsvis konstaterar OIV, att världens produktion och konsumtion nu i princip är i balans. Kruder & Dorfmeister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *