Förbud mot nämensvar & ELO

Det är illa nog när de suckar innan de svarar, idrottsmänniskorna, och etter värre är det när de inleder med ett ”Nämen,…”. För att förtydliga: vi talar här inte om ett näpet ”Nämen! (ett sån’t litet gulligt barn!)” eller ett häpet ”Nämen! (är ni också här?!)”; vi talar om ett ”Nämen…” sprunget ur en sjuklig böjelse att säga ”Nämen…”. Exempel: Låt oss säga att en politiker får frågan ”Är ni för förbifartstockholm?” och då svarar ”Nämen, det är vi”, eller att någon frågar ”Vill du ha socker i kaffet?” och får till svar ”Nämen, jatack”. Och då har vi inte ens nämnda atleternas perversa ”Nämen, det är bara att gå ut och göra sitt bästa.”. Möjligen kan någon tycka att vi ska lösa det här med pjosk och vård, men det är inte tillnärmelsevis så effektivt som ett tydligt förbud kopplat till kännbara straff. vinifierat kräver ett omedelbart förbud mot att inleda ett svar med ”Nämen…”! Exakt hur straffskalan ska se ut överlåter vinfierat till den juridiska expertisen och IS, men kännbart ska det vara, särskilt om det sker i TV på bästa sändningstid. ELO.

2 svar på ”Förbud mot nämensvar & ELO

  1. Nej, det tycker jag är Bra…

    Även jag har retat mig på alla dessa idrottspersoner som alltid höres börja med ett nej. Varför??

    • Nämen, det är det som är så outgrundligt: varför? Nämen, i väntan på att forskningen och vetenskapen ger oss svaret på den frågan nöjer vi oss med ett förbud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *