Innehållsförteckning på vin?

Understundom efterfrågas en innehållsförteckning på vin. Sannolikt vet den som efterfrågar inte riktigt vad den talar om, för vad kan väl en innehållsförteckning tänkas innehålla? ”Innehåll: jäst druvmust och sulfit”?languedoc-kvallEftersom vin per europeisk (mm) legal definition måste vara gjort på jäst druvmust – i annat fall måste produkten kallas något annat, som ”fruktvin” eller ”dryck gjord på vinbas” – blir det en pleonasm att än en gång förtydliga saken i en innehållsförteckning, och vad svavlet anbelangar ska det enligt lag också framgå av etiketten att produkten innehåller just det, med andra ord en pleonasm även det.

Tillsatser

Nu kan någon invända ”men alla andra tillsatser då???”. Ja, vilka tillsatser? svarar vi då med en motfråga. Lagligt gjorda kvalitetsviner innehåller just jäst druvmust och sulfit. De kan även innehålla tillsatt syra eller till exempel koncentrerad druvmust som används för att ge vinet mer fräschör (syran) eller sötma (druvmusten). Det är alltså fortsatt naturliga tillsatser, men förvisso likväl tillsatser, och det kan man för all del tycka ska framgå av etiketten, vilket det inte gör idag. Där kan vi hoppas på en ändring.craignan-host

I övrigt då? Kanske har jag missat något här men jag tror inte det. Det finns förvisso en del saker man kan tillsätta ett vin, som färg- och aromämnen, men då är produkten enligt europeisk lag inte längre legal och vi kan väl ana oss till att den som gör en illegal produkt knappast frivilligt skyltar med det på sin etikett, varför en mer detaljerad varudeklaration inte gör någon större skillnad där heller.

Livsberättelse

Nu ska sägas att det de flesta sannolikt egentligen efterfrågar i sitt krav på innehållsförteckning snarare är en livsberättelse för vinet i fråga. Alltså ungefär som om man avseende ICA:s saft (som vanligtvis innehåller bland annat färg- och aromämnen och socker och andra tillsatser) eller dito morotsjuice (som vanligen innehåller morotsjuice) skulle kräva information om varifrån vattnet i saften kommer och en analys av detta (alltmer vatten innehåller spår av mediciner och bekämpningsmedel) eller en förteckning över hur fältet där moroten vuxit behandlats det senaste året avseende gödnings- och bekämpningsmedel samt om några processhjälpmedel används i förädlingsprocessen, till exempel klarningsmedel eller filter.IMG_1852

Det där är rimligt att man som konsument ska få veta. Dock är det viktigt att understryka att det är just en livsförteckning över produkten vi talar om, eller möjligen ett historiskt produktionsschema, och inte en innehållsförteckning i sig. Det där med att vin kan innehålla vad som helst för det finns inga regler eller kontroller är desinformation som kan leva vidare enbart därför att en massa femtekolonnare i vinvärlden springer benen av sig för att sprida någon annans agenda.

Maria McKee. Libertines. Tanya Donelly.

 

13 svar på ”Innehållsförteckning på vin?

 1. Enligt EU är vin jäst druvmust från nyligen skördade druvor.
  Att skriva en innehållsförteckning som t.ex. säger att vinet innehåller 450 mikrogram av cancerframkallande pesticider (gränsvärde för dricksvatten är 0.1) och att specialjäst från Laffort används för att manipulera aromer och att ett 10-tal av de 60 tillåtna tillsatserna använts är inte att rekommendera. Vin skall vara romantik inte teknik!
  På naturvin.se kan den intresserade läsa mer…

  • Nu är det skillnad på tillsatser och processhjälpmedel, vilket till exempel jäst är. Jäst har för övrigt används i Frankrike sedan långt över 100 år, och redan på 1920-talet jästes en förkrossande majoritet av vinerna i landet med tillsatt jäst – något som gör att få gamla vinkällare jäser med årets jäst i vingården även då ingen jäst adderas i samband med fermenteringen. Vad gäller de relativt nya, arompåverkande jästerna används de framförallt för enkla volymviner, som i sig själva saknar doft och smak då druvmaterialet är alltför undermåligt till följd av övergödning och vattenmissbruk, och deras förmåga att ge upphov till intressanta viner är ytterst begränsad för att inte säga obefintlig (enkla och stereotypa doftbilder som ofta domineras av saker som päron, bränt krut, banan eller tropisk frukt). Avseende viner gjorda på lågintensivt odlade druvor gör de arompåverkande jästtyperna snarast skada, varför ingen sunt tänkande vinmakare använder dem på sådant vin.

   De tillåtna tillsatserna är som sägs i texten ytterst få, och i efterhand kan jag bara komma på att jag glömt arabiskt gummi i olika former som tillåten tillsats – noterbart är för övrigt att flera av de tillsatser, och processhjälpmedel, som går att räkna upp till stor del är olika namn på samma sak, till exempel olika jästnäringar och svavelvarianter. Detta är något som Solveig Sommarström och jag har föreläst om bland annat på Vinforum. Men det finns som sagt ett antal processhjälpmedel, som jäst, klarningsmedel och annat, som får användas och det är det jag menar det kan vara idé att uppge – men då som en tillverkningsdeklaration, för innehåll/tillsats är det ju de facto inte.

   Avseende det som verkligen kan vara skadligt i vin- och andra odlingssammanhang, alltså bekämpningsmedel som rester i vin, och för den delen användandet av gödning och vatten, är det av intresse för konsumenten att få information om detta – detta kan ha en direkt inverkan på vingårdsarbetaren, det har en direkt inverkan på miljön och det kan ha en inverkan på konsumenten.

   Den som handlar ekologiskt (eller biodynamiskt) vet att vinet odlats utan systemiska produkter och att det i vart fall inte finns rester från den egna hanteringen i vinet – däremot kan även aldrig så naturligt tillverkade viner, som allt annat odlat nuförtiden, innehålla rester av bekämpningsmedel då det sker ett ständigt läckage från granngårdar och andra, både i ytskiktet och ner i grundvattnet samt genom spridning med vinden i samband med att behandlingen sker. Med andra ord behövs där såväl en tillverkningshistoria som, för den som verkligen vill ha koll, en förteckning över hur grannarna inom en radio av låt säga 5 km arbetar samt en betydligt mer omfattande analys än den som idag vanligtvis görs. Detta är med tanke på läckage gårdar emellan ett allmänt problem och gäller även den som odlar ekologiskt eller på ett annat mer naturnära vis. Frågan är då bara vem som ska stå för det arbetet och den notan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *