Flygförbud för eftermatenkräksande barn!

Flygbolagens ofog att placera spädbarn och spädbarnsföräldrar bland civiliserade resenärer måste få ett slut – vinifierat kräver ett omedelbart förbud mot att placera spädbarn och spädbarnsföräldrar bland civiliserade resenärer! vinifierat har tidigare gjort sig till tolk för den överväldigande majoritet civiliserade resenärer som tvingas utstå allehanda övergrepp från minoriteter som de ovan nämnda. Bortsett från det oljud och deSteve Miller Band minst sagt skumma och obehagliga dofter som vanligtvis omger spädbarn tvingas vi i den tysta majoriteten dessutom stå ut med att ungarna sitter, eller snarare hänger, där och kräks i tid och otid och framförallt då de ätit. Hur skulle det se ut om alla andra uppförde sig på samma sätt, satt och hade skränljud för sig och helt ogenerat kräktes efter maten? Självklart måste detta ofog stoppas. Nu! Bortsett från självklarheter som särskilda, isolerade avdelningar för spädbarn och deras följe och hårda straff för den som smiter ut ur den stängda avdelningen ska ekipage som redan från start luktar kräks stoppas från att borda planet och skickas på kemtvätt som ska bekostas av individen själv. Steve Miller Band.