Mjölk livsfarligt! Systembolaget & IOGT-NTO får delvis nya uppgifter

Ny forskning visar att mjölk är skadligt och direkt livsfarligt för den som dricker ofta och i stora mängder. Enligt uppgift ser nu därför Folkhälsoinstitutet över möjligheten att låta Systembolaget ta över all försäljning av mjölk.

Det är den så kallade starkmjölken Systembolaget är tänkt att ta över medan mildare varianter av den skadliga drycken, som youghurt, fortsatt skulle få säljas i livsmedelsbutikerna. Andra som med kraft reagerar på de nya forskningsrönen är enligt uppgift IOGT-NTO som nu överväger att även bekämpa mjölkmissbruk – ett missbruk som är särskilt utbrett bland barn och ungdomar, så utbrett att vissa rent av talar om en ungdomsdrog som kan slå ut en hel generation.

Enligt icke bekräftade uppgifter ställer sig Systembolaget positivt till ett utökat sortiment och ett större ansvar för folkhälsan. ”Det här är ett naturligt komplement till vårt alkoholfria sortiment samtidigt som vi tror att vi kan göra mycket för försäljningen av mjölk i storpack som trelitersboxar,” säger en källa som vill vara anonym.

På socialdepartementet vill man för tillfället inte kommentera den uppkomna situationen, men en vanligtvis välunderrättad källa menar att man ser mycket allvarligt på de nya forskningsrönen och att ett mjölkstopp i livsmedelsbutikerna kan vara nära förestående. Samtidigt återstår en del andra frågor att lösa, som ökad mjölksmuggling och näthandel med mjölk i händelse av att Sverige inför strikta regler för mjölkförsäljning, – innehav och – konsumtion. ”Dessutom måste någon form av kontroll av mjölkbönderna till,” säger vinifierats källa på Socialdepartementet.