Swexit

Som en förfäktare av den utomordentliga tanken EU måste er utsände i de snabbt fördömandes ogenomtänkta och av enögdhet indoktrinerade korridorer och skrymslen påpeka, att britterna inte är idioter. Envar bör också ta i beaktande att fler (nettobidragsgivande) länder kan komma att följa britternas exempel framöver, rent av Sverige.

Problemet är inte att bara halva befolkningen sannolikt förstått fördelarna med fredsprojektet (med mera) Europa och att de tillsvidare kan ha visst tålamod med slöseri, maktmissbruk och korruption, i den mån det förekommer. Problemet är, till exempel, personen som just blivit arbetslös sedan ett utländskt företag kunnat köpa upp traktens födkrok och tradition, låt säga Findus, bara för att lägga ner verksamheten och på de svenska skattebetalarna skyffla över kostnaderna för den obehagliga förödelse som följer i spåren av nedläggningen av denna lönsamma fabrik, samtidigt som verksamheten med lätthet kan flyttas till en annan ort inom den öppna och gemensamma marknad EU är. I likhet med de som friställdes när Cloetta flyttade den lönsamma verksamheten Läkerol från hemmahamnen Gävle (till Slovakien) lär Bjuv-bon och skattebetalaren i Bjuvs kommun få svårt att rösta för att Sverige ska stanna i EU, om nu en omröstning om ett Swexit skulle komma att bli aktuell.

Eller ta mjölkbonden, som vet att den håller på att gå i konkurs på grund av överstatliga beslut i Bryssel och att den svenska regeringen frånhänt sig möjligheten att göra något konkret åt saken. Där har vi en till som röstar för Swexit.

Är nu mjölkbonden och de friställda arbetarna i Bjuv och Gävle idioter? Knappast. Lägg till detta mindre trevliga stämningar av skumma tankar om stormakten Sverige, den som aldrig riktigt fanns, och vår självständighet som hotas av EU, människosmuggling och flyktingströmmar. Idiotier måhända men det där med självständigheten ligger inte långt från det många svenskar kanske känner, att må så vara att ”de i Stockholm” bestämmer, men att överstatligt styras från Bryssel och Strasbourg – jo, skattebetalarna betalar ju för två parlament, något som kanske kan få en eller annan att rösta Swexit – är en annan sak, särskilt som flera av parlamentsledamöterna som bestämmer åt svenskarna kommer från länder som får bidrag från EU, alltså från nettobidragsgivare som Sverige. Åter andra kanske fortfarande funderar över hur det gick till när Grekland kom med i Euro-samarbetet, inte minst med tanke på de problem som följt i spåren av det långtifrån självklara beslutet.

Nej, hör ni, ska vi ha kvar vårt viktiga EU måste vi som är för skärpa oss och se hur det ser ut inte bara på vår farstukvist och vi måste få våra EU-politiker att inse att det är dags att dra ner på de egna förmånerna, administrationen och, där det förekommer, korruptionen samt dra ner på de olika stöd och bidrag som betalas ut och, inte minst, så långt det är möjligt försvåra för den som stoppar pengar i egen ficka – vi som haft förmånen att resa och arbeta i länder som tar emot rundhänta bidrag och lån har skäl att tro oss veta att allt inte hamnar där det är tänkt att det ska hamna och det känns som inte helt osannolikt att EU inte alltid följer upp sina projekt på ett tillräckligt rigoröst vis. Slutligen vore det inte fel om såväl mjölkbonden som den friställde arbetaren i Bjuv fick ett för dem synbart skäl att tycka att EU är bra, alltså något som inte bara syns på farstukvisten hemma hos oss redan frälsta. Kort sagt måste EU i det avseendet bli bättre på att visa sig vara folket värdigt.

Musik!

Mjölk livsfarligt! Systembolaget & IOGT-NTO får delvis nya uppgifter

Ny forskning visar att mjölk är skadligt och direkt livsfarligt för den som dricker ofta och i stora mängder. Enligt uppgift ser nu därför Folkhälsoinstitutet över möjligheten att låta Systembolaget ta över all försäljning av mjölk.

Det är den så kallade starkmjölken Systembolaget är tänkt att ta över medan mildare varianter av den skadliga drycken, som youghurt, fortsatt skulle få säljas i livsmedelsbutikerna. Andra som med kraft reagerar på de nya forskningsrönen är enligt uppgift IOGT-NTO som nu överväger att även bekämpa mjölkmissbruk – ett missbruk som är särskilt utbrett bland barn och ungdomar, så utbrett att vissa rent av talar om en ungdomsdrog som kan slå ut en hel generation.

Enligt icke bekräftade uppgifter ställer sig Systembolaget positivt till ett utökat sortiment och ett större ansvar för folkhälsan. ”Det här är ett naturligt komplement till vårt alkoholfria sortiment samtidigt som vi tror att vi kan göra mycket för försäljningen av mjölk i storpack som trelitersboxar,” säger en källa som vill vara anonym.

På socialdepartementet vill man för tillfället inte kommentera den uppkomna situationen, men en vanligtvis välunderrättad källa menar att man ser mycket allvarligt på de nya forskningsrönen och att ett mjölkstopp i livsmedelsbutikerna kan vara nära förestående. Samtidigt återstår en del andra frågor att lösa, som ökad mjölksmuggling och näthandel med mjölk i händelse av att Sverige inför strikta regler för mjölkförsäljning, – innehav och – konsumtion. ”Dessutom måste någon form av kontroll av mjölkbönderna till,” säger vinifierats källa på Socialdepartementet.