Skärp oss! & RHCP

Tveklöst har girigheten i samhället om inte ökat så i vart fall fått friare spelrum de senaste decennierna. Lägg till detta pinsamma presskandaler som demokratidödgrävaren Murdochs upptåg i England och minskat förtroende förMurdoch och satsning på seriös journalistik. Och flera skandaler både i kommuner och helt eller delvis statsägda företag samt såväl statliga som kommunala – att det ser likadant ut inom den privata sektorn är väl närmast en pleonasm? – upphandlingar. Undra på att, som en ny rapport visar, misstroendet för våra kommunpolitiker ökar. vinifierat gissar, att misstroendet också ökat och ökar för andra politiker och stats-, bank- och kommunala tjänstemän, livsmedelsindustrin, ICA, Skandia och så vidare. Dags för oss att skärpa oss och göra en rejäl moralisk uppryckning. Låt oss börja med att hudflänga envar som skor sig på ett ohederligt vis även om handlandet i sig enligt det svenska rättssystemet inte är ”olagligt” ity rättvisan är, som sig bör, blind och därmed också understundom omoralisk. RHCP.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *