Odlat vin, dumheter & Dany Brillant

När diverse nötter fick luft i media under Kalla Fakta-härvan i veckan hördes mer än en med självsäker min pladdra på om, typ, ”ekologiska och organiska viner” och, rent av, ”biologiska och organiska viner”. Det låter bra och om vi utgår från att ingen har koll blir det bra media. Fast nu är det nog så att personerna ifråga inte har en aning om vad de säger. De vill säga ekologiskt vin, alltså vin som odlas utan systemiskaDany Brillant pesticider – framförallt fungicider (svamp), insekticider (gissa) och herbicider (ogräs) som tar sig in i rankan via bladens klyvöppningar (inte marken eller druvorna som också sagts otaliga gånger den senaste veckan) och så att säga verkar inifrån och därför kan lämna små rester i vinet – och handelsgödsel. Vidare måste den ekologiska odlaren i vinkällaren låta sig nöjas med ekologiska produkter innebärande, till exempel, att om du vill klara ett vin med äggvita, måste denna komma från ekologiska ägg. Ett vin bör sedan förvisso vara biologiskt och ha sitt ursprung i vinrankan samt organiskt såtillvida att det mesta levande i någon mening alltid handlar om organisk kemi. Teknisk vin, som också nämnts, görs så här (ja, du ska klicka på det understrukna ordet för att få mer information) . Det som oftast nämnts i negativ mening under veckan är industri- och skräpviner, som ingen tar på allvar och skyr som den pest de är. Undantaget, förstås, alla som tjänar pengar på de produkterna samt den oupplysta alternativt hänsynslösa konsumenten. Så här (klicka igen, tack) gör vi pop och häftiga popvideo i Frankrike.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *