Ek-projektet & Jacques Loussier

Thorslundkagges ek-projekt går för min del nu in i sin slutfsas – för övriga inblandade återstår ännu en diger arbetsbörda innan vindelen av projektet kan presenteras i mars nästa år. Var igår på Grythyttan Vin och provade vad som ska bli cirka 250 eklådor med svensk, fransk respektive amerikansk ek och som förmodligen kommer att säljas via beställningssortimentet i april nästa år. Eken som är enklast att skilja från de två andra är den amerikanska. Gemene man kommer dock ha svårt att avgöra vad som är svensk respektive fransk ek, gissar jag.

Lars Torstenson: La bonde obscure

Någon gång under våren kommer också ett drygt tusental flaskor med ett vin som långtidslagrats på svenska fat från Thorslundkagge – ett tillfälle för den som vill lära känna vår inhemska ek. Eklådorna är redan på butelj, den kvarvarande volymen tappas strax före jul då vinet, enligt mig, fått så mycket ek att även en kartongdrickare ska kunna upptäcka den. Whisky-delen av arbetet kommer att presenteras först senare. Vi tittar på bilder från ek-projektet och lyssnar på Bach i jazzform.

Lars Torstenson: Bonde dans obscurité

Lars Torstenson: Bonde dans obscurité

 

 

Identifiera ek & skamligt påhopp

Samtidigt som en stor del av Annandag Påsk ägnats åt att prova och i grunden analysera 19 anonyma vinrör – jo, vinerna har levererats i provrör – från Thorslundskagge och det forskningsprojekt

Felaktigt utpekad som kufbok

avseende svensk ek som just nu, i regi av nämnda Thorslundskagge, pågår som bäst, har DN en artikel om vad som tidningen anser vara smått konstiga böcker och kort sagt heter en av dessa böcker ”Identifying wood”. Å Thorslundskagges, partnern Örebro Universitet och vinifierat.se:s vägnar framföres härmed kraftiga protester mot att denna titel hamnat på listan över nördböcker. Skulle vi som försöker gå till botten med något så spännande som ekens innersta väsen vara några slags kufar? Skamligt påhopp.

Svensk ek, whisky & vin 2.0

Var häromveckan uppe i Grythyttan och hade ett möte med Sirje Thorslund från Thorslundskagge och Bert van Bavel från Örebro Universitet. Mötet ägde rum på Grythyttan Vin, där Per Fritzell skapat ett imponerande vinbygge mitt i ingenstans. Skälet till att vi var just här är att ekfaten i forskningsprojektet som går ut på att profilera svensk ek lagras här. Eller, det egentliga skälet var att ta emot det vin jag letat upp åt projektet. Nu ska det vinet dras till faten och ligga där tills vi är nöjda – vilket jag får återkomma till i framtiden. Sedan några månader ligger redan whiskyn som ingår i forskningsarbetet på sina ekfat (i Grythyttan Vin). Redan nu kan man förnimma tydliga skillnader mellan olika rostningsgrader och… ursprung. Ja, det är ohyggligt spännande så glöm för allt i världen inte att läsa vinifierat.se dagligen.