Trollkonton för dummies

Ett trollkonto är ett hittepå-konto, som drivs av enskilda individer, intresseorganisationer, underrättelsetjänster eller stater. De får enfaldiga människor att skrika i kör och vandra i flock och tycka att seriös nyhetsbevakning är lögn och att vi absolut måste göra inskränkningar i de fri- och rättigheter våra förfäder kämpat för, ibland så till den grad att de dött på kuppen. Framförallt får de medborgare i de rikaste länderna att på fullt allvar tro att domedagen är nära och att dessa rika länder inte alls tillhör världens ledande toppskikt utan dess avskrap, någonstans i nivå med Venezuela och Kongo. De som tror på och låter sig ledas av dessa trollkonton är utöver enfaldiga vanligtvis också bittra och i egna ögon i stort behov av åtminstone en gnutta respekt från omgivningen innan de går i graven, och detta tror de att de kan få bara vi alla ger upp vår frihet och rätt att tänka själva och bara vi får fler politiker av Putins, Xi Jinpings, Erdogans, Farages och Trumps kaliber.

The Idiot.

Sverige

Självbilden, och till del den sanna bilden, av Sverige och det land medborgarna tror sig ha byggt de senaste generationerna, är ett tolerant, sekulariserat land med stor medborglig frihet att välja allt från gud och musik till politik och partner. Såvitt går bedöma vill en förkrossande majoritet i landet, såväl de som bott i landet i generationer som de som är nytillkomna, att det ska fortsätta vara så. Likväl är det de som vill annat som, direkt eller indirekt, styr debatten, och de kräver förståelse när de menar att rasism och xenofobi går före vett, sans och eftertanke eller att religion och uråldriga regler går före politik och frihet, broderskap och jämlikhet.Pharell Williams

Det finns inget skäl för den som står upp för frihet, broderskap och jämlikhet att falla undan för de ängsliga mörkermänniskorna eller för att de sistnämnda ska få styra debatten.

Pharell Williams.