Om Sverige, proportioner & halvidioter

Den som förlitar sig på sociala medier blir snart varse att Sverige är ett av de mest utsatta och sämsta länderna i världen. Ett land som har historiens sämsta och en för landet och folket direkt destruktiv regering. Så var det när Alliansen nyss regerade och så är det nu när De rödgröna sitter vid makten. Kort sagt kastar många av de två blockens följare sanslös skit på varandra. Allra mest sanslös skit förefaller dock följarna till ett parti som aldrig varit i regeringsställning kasta, alltså SD. Med andra ord sitter en förfärligt massa väljare med olika åsikter och är överens om en sak och det är att allt är åt helvete och att det därför måste kastas skit å det grövsta och det på vara vem det månde.svensk-flagga

Den här bilden av naiva halvidioter som sitter och kastar grus och lort i sandlådan står i bjärt kontrast till omvärldens bild av Sverige. I alla fall om vi ska tro organ som Business Insider och World Economic Forum. De senare menar i sin årliga rapport att Sverige ligger på sjätte plats bland världens mest konkurrenskraftiga länder och de förra menar rent av att Sverige är världens bästa land överhuvudtaget. Vi måste utgå från att de här bedömarna inte läser svenska och om de gör det så följer de inte flödet av smuts i de sociala medierna. Kanske tur för Sverige att så få förstår svenska. Kort sagt kunde självbilden vara bättre.porcupine-tree-voayge-34

Porcupine Tree!porcupine-tree-signify

Porcupine Tree!

Sverige

Självbilden, och till del den sanna bilden, av Sverige och det land medborgarna tror sig ha byggt de senaste generationerna, är ett tolerant, sekulariserat land med stor medborglig frihet att välja allt från gud och musik till politik och partner. Såvitt går bedöma vill en förkrossande majoritet i landet, såväl de som bott i landet i generationer som de som är nytillkomna, att det ska fortsätta vara så. Likväl är det de som vill annat som, direkt eller indirekt, styr debatten, och de kräver förståelse när de menar att rasism och xenofobi går före vett, sans och eftertanke eller att religion och uråldriga regler går före politik och frihet, broderskap och jämlikhet.Pharell Williams

Det finns inget skäl för den som står upp för frihet, broderskap och jämlikhet att falla undan för de ängsliga mörkermänniskorna eller för att de sistnämnda ska få styra debatten.

Pharell Williams.