Förbud mot skrytselfies! Nu!

En behöver inte vara en psykologins Einstein eller ens en doktor Spock för att förstå att alla som tar skrytselfisar i planets businessavdelning och liknande platser i bästa fall har haft det och förmodligen också fortsatt har det svårt; i värsta fall är de snarare retliga individer som mår bra av att tro att andra tycker de är fantastiska därför att de befinner sig i en business lounge eller liknande. Då detta beteende endast är att betrakta som sjukligt och vulgärt kräver vinifierat ett omedelbart förbud mot skrytselfisar!SelfiestickDen som nu trots förbudet hänger sig åt slika utsvävningar ska dels utsättas för en omedelbar skatterevision av det större formatet och ledd av en synnerligen grinig och hatisk inspektör, dels med brutal och omedelbar verkan förpassas till den i framtidens plan särskilt inrymda avdelningen för förkylda och barn. I den nyss nämnda avdelningen ska det vara tillåtet att ta selfies, förutsatt att selfietagaren inte använder sig av en selfiepinne eller plutar med munnen; skulle det straffkommenderade elementet bete sig på sett sådant vis, alltså bruka en förbjuden pinne eller hänge sig åt ohämmat munplutande, ska de regler som gäller för munplutande och selfiepinnsmissbruk med omedelbar verkan träda i kraft. Att det sistnämnda ställer krav på flygplatser och flygbolag att per omgående inreda för ändamålet lämpliga skampålar och liknande behöver knappast nämnas.Selfiestick

PS Värt att notera i sammanhanget är, att den som låter sig imponeras eller på annat vis kittlas av en skrytselfie av självklara skäl lider av svårartad idoldyrkan och då sådan lätt leder till fasansfulla följder för samhället i stort, vilket historien visat och fortsätter visa oss dagligdags, ska den som ger uttryck för beundran för skrytselfiemissbruk, rent av likear en publicerad skrytselfie, med omedelbar verkan slås i bojor och föras till för ändamålet inrättade omskolningsläger, där den ska kvarhållas till dess den uppnått en inre harmoni och ett för människan hälsosamt sätt att se på sin omgivning i ett samhälle fritt från fåntratts- och annan dyrkan. Värt att nämna är vidare, att om det omskolade elementet, efter genomgången omskolning, får sura uppstötningar av publicerade skrytselfiesar, ska den ha rätt till ett återanpassningsbidrag för att snabbare komma in i samhället igen samt förtur i bostadskön i av Kriminalvårdsstyrelsen utvalda orter.

Förbud mot munplut & selfies på allmän plats

Eftersom det inte finns någon hejd eller ände på hur lågt människan kan sjunka, tvingas vinifierat än en gång slå näven i bordet och kräva förbud! Den här gången mot selfies i allmänhet och selfiepinnar i synnerhet och på allmän plats. Att den uppmärksamhetstörstande individen i sitt sorgliga tillstånd inte förmår inse att den ser patetisk ut där den står och ler in i en telefon, eller ändå värre plutar med munnen och håller huvudet på sned, må så vara, likaså att den nyss nämnde ter sig än mer patetisk då den låter leendet alternativt plutmunnen försvinna i samma stund som telefonen/selfiepinnen sänks, men det kan inte hindra samhället från att ta sitt ansvar för det gemensammas bästa.SelfiestickNu är det inte givet hur man bör bestraffa dessa selfiemissbrukande individer då de i grund och botten behöver vård och omsorg. Detta kan dock inte få hindra rättvisan från att ha sin gång. Kort sagt kan den som inte kan hålla sina selfielustar och – böjelser i schack i städade omgivningar, vilket torde vara allt förutom de mest privata sammanhangen, straffas på ett adekvat sätt och i väntan på att den tillredning regeringen nu kommer tillsätta malt färdigt föreslår vinifierat, att den som tas på bar gärning i färd med att ta en selfie skall utställas till allmän beskådan på närmaste torg, slagen i järn och under en tid som inte får understiga en månad, en tid under vilken det kriminella element ska pluta med munnen alternativt le, noterbart är att den tid som selfiemissbrukaren inte ler eller munplutar ska läggas till på straffets totala tid upp till en tidpunkt då den totala strafftiden uppgår till fyra år, i de fall då brottslingen stått slagen i järn och till allmän beskådan på närmaste torg under en tid om fyra år och en dag ska straffet anses vara avtjänat även i de fall då selfiemissbrukaren inte munplutat eller lett i tillräcklig grad; i de fall då selfiemissbrukaren använder en så kallad selfiestick, ska straffet ovan fördubblas; i de fall då selfiemissbrukaren lägger ut sin bild eller, i förekommande fall, sina bilder, på sociala medier eller liknande, skall en månad för varje publiceringstillfälle adderas till straffet.SelfiestickTill protokollet skall för ordningens skull tas att det är strikt förbjudet att ta bilder av sig själv tillsammans med en i bojor slagen plutmun och selfiemissbrukare. Överträdelse beivras och kommer, om vinifierat får bestämma, bestraffas med deltagande i ett avsnitt av Paradise Hotel, där den dömde ska vara aktiv i samtal och ränker på ett sådant vis att individen får uppmärksamhet i minst en kvällstidning och på Flashback forum; i de fall då det kriminella elementet inte lever upp till de förväntningar kriminalvården har rätt att ställa, skall straffets förlängas med ett nytt avsnitt för varje otillräcklig insats upp till fem avsnitt, i de fall då maxtiden om fem avsnitt uppnås och den dömde fortsatt inte levt upp till kriminalvårdens rättmätiga förväntningar skall brottslingen överföras till Let’s dance, där den skall vara kvar till det att Tony Irving menar att selfiemissbrukarmissbrukaren dansar tillräckligt illa för att få lämna programmet.ELPELP.