Varudeklaration på ägg nu!

Om VDN (Varudeklarationsnämnden) funnits idag, hade det med intill visshet gränsande sannolikhet varit så, att äggproducenterna och -försäljarna tvingats upplysa den allt som oftast vilseledda konsumenten om vad de egentligen säljer för ägg. Som det är nu säljs allt som ”ägg”. Möjligen påstås äggen vara ekologiska eller från självgående höns eller något liknande, men inget av det, i-n-g-e-t, ger konsumenten minsta information om vad det egentligen är för ägg den köper!Alldeles bortsett från det uppenbara att det kan vara allt från hönsägg via gökägg till sköldpaddsägg, framgår ingenstans, i-n-g-e-n-s-t-a-n-s, huruvida konsumenten, där den så att säga står med ägget i säcken, köpt ett kok-, stek- eller äggröreägg! När er utsände i de våghalsiga testpiloternas farofyllda värld häromdagen gav sig på att steka ägg till en tänkt pytt i panna, slutade det med att stekäggen blev till äggröra! Ett dråpslag mot konsumentens förtroende för förtegna äggbönder och äggförande livsmedelshandlare med en uppenbar fallenhet för att vilseleda konsumenten!vinifierat kräver nu tre saker: 1. Att Riksdagen skyndsamt återupprättar Varudeklarationsnämnden och ger den utökade befogenheter och då inte minst att utdöma och verkställa straff. 2. Att  tvingande varudeklaration på ägg införs per omgående. 3. Att särskilt grymma och utstuderade straff ådöms den livsmedelshandlare eller äggproducent, som inte på ett övertydligt vis märker sina förpackningar så att även en analfabet förstår vad för slags ägg den är på väg att tillreda, varmed, måste vi utgå från, alla kan tillreda sitt ägg utan att drabbats av potentiellt hälsovådliga och, i förekommande fall, förnedrande äggchocker!

Musik.

Förbud mot munplut & selfies på allmän plats

Eftersom det inte finns någon hejd eller ände på hur lågt människan kan sjunka, tvingas vinifierat än en gång slå näven i bordet och kräva förbud! Den här gången mot selfies i allmänhet och selfiepinnar i synnerhet och på allmän plats. Att den uppmärksamhetstörstande individen i sitt sorgliga tillstånd inte förmår inse att den ser patetisk ut där den står och ler in i en telefon, eller ändå värre plutar med munnen och håller huvudet på sned, må så vara, likaså att den nyss nämnde ter sig än mer patetisk då den låter leendet alternativt plutmunnen försvinna i samma stund som telefonen/selfiepinnen sänks, men det kan inte hindra samhället från att ta sitt ansvar för det gemensammas bästa.SelfiestickNu är det inte givet hur man bör bestraffa dessa selfiemissbrukande individer då de i grund och botten behöver vård och omsorg. Detta kan dock inte få hindra rättvisan från att ha sin gång. Kort sagt kan den som inte kan hålla sina selfielustar och – böjelser i schack i städade omgivningar, vilket torde vara allt förutom de mest privata sammanhangen, straffas på ett adekvat sätt och i väntan på att den tillredning regeringen nu kommer tillsätta malt färdigt föreslår vinifierat, att den som tas på bar gärning i färd med att ta en selfie skall utställas till allmän beskådan på närmaste torg, slagen i järn och under en tid som inte får understiga en månad, en tid under vilken det kriminella element ska pluta med munnen alternativt le, noterbart är att den tid som selfiemissbrukaren inte ler eller munplutar ska läggas till på straffets totala tid upp till en tidpunkt då den totala strafftiden uppgår till fyra år, i de fall då brottslingen stått slagen i järn och till allmän beskådan på närmaste torg under en tid om fyra år och en dag ska straffet anses vara avtjänat även i de fall då selfiemissbrukaren inte munplutat eller lett i tillräcklig grad; i de fall då selfiemissbrukaren använder en så kallad selfiestick, ska straffet ovan fördubblas; i de fall då selfiemissbrukaren lägger ut sin bild eller, i förekommande fall, sina bilder, på sociala medier eller liknande, skall en månad för varje publiceringstillfälle adderas till straffet.SelfiestickTill protokollet skall för ordningens skull tas att det är strikt förbjudet att ta bilder av sig själv tillsammans med en i bojor slagen plutmun och selfiemissbrukare. Överträdelse beivras och kommer, om vinifierat får bestämma, bestraffas med deltagande i ett avsnitt av Paradise Hotel, där den dömde ska vara aktiv i samtal och ränker på ett sådant vis att individen får uppmärksamhet i minst en kvällstidning och på Flashback forum; i de fall då det kriminella elementet inte lever upp till de förväntningar kriminalvården har rätt att ställa, skall straffets förlängas med ett nytt avsnitt för varje otillräcklig insats upp till fem avsnitt, i de fall då maxtiden om fem avsnitt uppnås och den dömde fortsatt inte levt upp till kriminalvårdens rättmätiga förväntningar skall brottslingen överföras till Let’s dance, där den skall vara kvar till det att Tony Irving menar att selfiemissbrukarmissbrukaren dansar tillräckligt illa för att få lämna programmet.ELPELP.

Systembolagets straffavgifter & folkhälsan

När Systembolaget nu inför en straffavgift för tunga glasbuteljer är det ett slag för miljön och får säkert många att känna sig duktiga på företaget. Inte så mycket att säga om i sig och den som köper de här vinerna, oftast dyrare sorter, bryr sig förmodligen inte så mycket om huruvida de betalar 303 kronor eller 300 för vinet de verkligen vill förgylla sitt liv med. Men sett ur en annan vinkel kan man fråga sig om det här verkligen är en fråga för SB, att belägga det försvinnande lilla marknadssegmentet tunga glasflaskor med en straffavgift? Om svaret på det spörsmålet är ja infinner sig osökt frågan varför SB inte inför en straffavgift på BiB – en förpackningstyp som enligt företagets egna undersökningar påverkar folkhälsan negativt? I värsta fall är svaret på den frågan att det inte blir någon straffavgift på BiB därför att det skulle minska monopolets popularitet. Skulle det nu vara så illa, innebär det de facto att Systembolagets raison d’être idag snarare är att bevara sig självt än att värna folkhälsan och då ska saker som en straffavgift på tunga glasbuteljer och en av Carl B Hamilton initierad debatt om söndagsöppet ses i det (av dimridåer skuggade) ljuset. Med andra ord är det en trovärdighetsfråga för tanken om ett alkoholmonopol för folkhälsans skull att SB inför en straffavgift på BiB.

Hälsosam musik.

Förbud mot öppen mun i trånga, allmänna utrymmen & Goran Kajfes Subtropic Arkestra

Då och då händer det oss alla att vi hamnar uppträngda i ett hörn på ett överfullt, allmänt kommunikationsmedel, som en hiss eller en pendelbuss. Det är illa nog. Etter värre är det då någon i utrymmet proppat sig full med vitlök dagen före eller, värst, rent allmänt slarvar med munhygienen eller på annat sätt kommit att lukta illa ur munnen. Skulle vi hamna i ett trångt utrymme i ett land med allmänt dålig munhygien, som Frankrike, innebär varje sådan här situationen ett val mellan att skrika ”Stäng munnen! Tyst! Annars kräks jag på er!” ellerGoran Kajfes Subtropical Arkestra att bita ihop och hålla andan tills vi svimmar. Självklart är båda dessa scenarier såväl otrevliga som smått pinsamma för den skadelidande samtidigt som våldsutövaren går fri. vinifierat kräver därför förbud mot att öppna munnen i trånga, allmänna utrymmen! Undantag kan göras för den som är förkyld eller av annan ömmande anledning måste öppna munnen, under förutsättning att personen i fråga sprayat matluckan med mintdoft eller annan förmildrande omständighet före öppnandet. Den som bryter mot förbudet ska med omedelbar verkan avlägsnas från det allmänna kommunikationsmedlet – någon kan här invända att straffet då kommer variera i högsta grad beroende på om hissen, i förekommande fall, befinner sig på våning ett eller tio eller om bussen, i förekommande fall, kör i tio km/h eller 90. Det stämmer och det är något för oss alla att tänka på innan vi öppnar munnen i ett trångt, allmänt utrymme. Goran Kajfes Subtropic Arkestra.

Förbud mot korsandebenplatser på tåg! & Savoy Brown

vinifierat kräver ett omedelbart förbud mot korsandebenplatser på tåg! Det måste bli ett slut på tågbolagens ofog att sälja platser som innebär att resenärerna hamnar mitt emot varandra. Redan detta är illa nog men om endera resenären är en räkel riskerar situationenSavoy Brown att snabbt och oåterkalleligt urarta, och skulle det vara så illa att båda personerna som satts att sparka på varandra är räklar, föreligger ingen risk, utan det är ett faktum, att ambiancen i vagnen kommer bli lika gråmulen som kontrahenternas smalben blå. Det är under all kritik att skrivbordsnissar som aldrig sitter mittemot andra resenärer tillåts fortsätta designa tågvagnar och sälja dessa olustens resor som om det var den naturligaste sak i världen att djungels lag ska råda på deras tåg. Förbud nu! Och hårda straff i form av obekväm sits på obestämd tid för den som bryter mot förbudet! Savoy Brown.